Veel kritiek op plan fietsstraat Achterwillenseweg

concept fietsstraat dd 13 nov 23

‘Terug naar de tekentafel’, was één van de vele opmerkingen over het gemeenteplan om van het begin van de Achterwillenseweg (tem nummer 22) een fietsstraat te maken. Enkele tientallen buurtbewoners kwamen maandag 13 november naar de informatiebijeenkomst. Die ging behalve over dit plan ook over hoe de Tristanstraat er na de ophoging komt uit te zien. De aanwezige ambtenaren beloofden alle opmerkingen en tips mee te nemen in het vervolgontwerp en dat op een later tijdstip weer aan de buurt voor te leggen. Een verslag.

Hoewel de gemeente hooguit drie bewoners verwachtte – de buurt schijnt over het algemeen niet zo hard te lopen als het om inspraak gaat – waren er minstens zes ambtenaren en andere betrokkenen bij beide projecten naar de Bühne gekomen. Dat was maar goed ook, want er kwamen veel bewoners, met nog meer vragen. Vooral de fietsstraat maakte de tongen los. ‘Waarom wil de gemeente een weg, waar fietsers en automobilisten fysiek van elkaar gescheiden zijn, veranderen in een fietsstraat waar beiden hetzelfde oppervlak gebruiken. Dat is toch veel onveiliger?’ was een veel gehoorde vraag.

‘Dat moet vanwege het VCP’ (het verkeersplan dat in 2021 door de gemeenteraad is aangenomen) was het antwoord, ook op andere vragen. Even terzijde: in dat VCP staat niets over een fietsstraat in dit stukje Gouda, dat is een uitwerkingskeuze. Diverse aanwezigen konden zich niet voorstellen dat een wensplan voorrang heeft op de daadwerkelijke veiligheid. Ook het feit dat de beoogde fietsstraat ophoudt ná de bocht met de Dijkgraafslag, wekte verbazing. Dat stukje tot de Ommeslag wordt wel een 30-kilometerweg: het verschil is vast logisch voor een verkeersdeskundige maar niet voor een gewone weggebruiker.

‘Dat is een ander project’
Wat het nog vreemder maakt is dat er daarna, tussen de Ommeslag en de Baljuwslag, weer 50 kilometer per uur mag worden gereden, op dit stukje Dijkgraafslag van 125 meter! ‘Dat is een ander project’, was het antwoord. De uitleg waarom dat stuk niet ook 30-kilometerweg kan worden (het vervolg van de Dijkgraafslag verder de wijk in, is immers ook al 30-kilometerweg) was omslachtig, maar overtuigde niet. Over dit 50-km stukje moeten fietsers heen, die naar het Aschpotpad fietspad willen.

Datzelfde antwoord, ‘ander project’, klonk bij vragen over het gewenste eenrichtingverkeer de Tristanstraat in, vanaf de Zwarteweg. Bewoners legden uit dat het verkeer nu al opstroopt -tot ver op de Graaf Florisweg- als een automobilist linksaf de Tristanstraat in moet. Niet alleen auto’s maar ook alle doorgaande fietsers hebben voorrang. Het voornemen om ook de Isoldestraat voor auto’s eenrichtingsverkeer te maken – alleen nog inrijden vanaf Tristanstraat- riep ook veel vragen op.

Projectmedewerker van de gemeente geeft uitleg over de plannen voor een fietsstraat

In afwachting van nieuw plan
Ambtenaren gaven aan dat projecten soms langzamer gaan als je er teveel bij betrekt. Toch luidde het dringende advies van bezoekers om in het vervolgplan bovengenoemde verkeerssituaties mee te nemen: het een kan niet zonder het ander. Sommige gemeentevertegenwoordigers leken niet te weten dat de Slagenbuurt en Oud Achterwillens woonbuurten zijn die respectievelijk op twee en -nu nog- drie manieren met auto’s bereikbaar zijn. En wegens het ontbreken van fatsoenlijk openbaar vervoer* zal de auto hier nodig blijven.

Wanneer het nieuwe plan aan de buurt wordt voorgelegd, is nog niet bekend. We volgen het nieuws op de gemeentelijke pagina. Wie vragen heeft kan terecht bij de gemeentelijke projectleider patrick.schipper@gouda.nl (die wegens ziekte ontbrak).
Gerda den Hollander

*De vrijwillige buurtbus 726 op de Molenmeesterslag en het Driewegplein rijdt alleen op werkdagen tussen 8.00 en 18.15 uur.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Landelijke opschoondag ging niet voorbij aan Oud Achterwillens

Voorzitterswisseling Kernteam: dank Adriaan en welkom Marie-José

NLDoet voor groener Driewegplein

Help je mee?

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De Bühne (in februari en maart)

Wat wil jij kwijt over Oud Achterwillens?

Minder blikjes bij clean up Middenwillens

Spreekuur wethouder Oppelaar in de wijk

Clean up Middenwillens 27 januari