Over de drempel(s)!

DEFLogoospetities

Op de Goudse Houtsingel wordt doorgaans te hard gereden. Daardoor is oversteken voor (jonge) voetgangers en fietsers op de vijf oversteken niet veilig genoeg. Met name ook in de 2 bochten. In december 2019 besloten B&W van Gouda tot tijdelijke maatregelen: drempels en waarschuwingshekken. Maar intussen ligt in het op te stellen nieuwe Verkeers Circulatie Plan (VCP) ook de uitdaging voor blijvende maatregelen: niet alleen voor veiliger oversteken, maar ook voor het milieu en de gezondheid voor aanwonenden langs de Goudse Houtsingel.

Op 12 december 2018 dienden 12 organisaties in en rond de Goudse Hout (zie logo-overzicht) namens ruim 700 bewoners een petitie in bij de wethouders Niezen en Van Vught. Vervolgens stelden (net als eerder) CDA- en PvdA-raadsleden vragen aan de wethouder over de situatie op de Goudse Houtsingel. In de beantwoording van januari 2019 werd de onveilige situatie bij de oversteken als het ware ‘ontkend’ door de wethouder. Wel was het effect van de petitie en de raadsvragen dat de wethouder in overleg trad met de 12 organisaties en hen eind januari 2019 een onderzoek toezegde om te bepalen of en in welke mate er onveilige situaties bij de oversteken bestaan.

Begin juli 2019 kwam het rapport van Sweco uit: 100 pagina’s met een dikke streep onder het gelijk van de petitie ondertekenaars. De wethouder wilde vervolgens pas besluiten tot de voorgestelde maatregelen in samenhang met het in november 2019 vast te stellen VCP. De 12 petitie-organisaties bepleitten vervolgens in juli 2019 bij de wethouder tijdelijke maatregelen. Alleen de rood-witte hekken bij de oversteken zijn toegezegd. (Intussen – januari 2020 – staan ze alleen bij de oversteek naar Excelsior). De gevraagde tijdelijke drempels wilde de wethouder alleen leggen als in het VCP voor blijvende drempels gekozen zou worden. Daar stelden de VVD en een aantal ander partijen dan weer vragen over in de raad.

De verwachtingen van de 12 organisaties bij het voorstellen van het VCP in de raad van november 2019 waren hoog gespannen. Er is gebruik gemaakt van het inspreekrecht, ook door nogal wat wijkbewoners. Door het echec van de eerste versie van het VCP dat er op volgde, ontstond een nieuwe situatie. De raad ‘sommeerde’ B&W om in 2020, vooruitlopend op het nieuwe VCP, verkeersmaatregelen te nemen die onafhankelijk van het VCP al nodig waren. Wethouder en raadsleden gaven daarbij de situatie bij de vijf oversteken op de Goudse Houtsingel als hét voorbeeld waaraan iets gedaan moest worden in 2020.

En op 17 december 2019 kwam dan het besluit van B&W om begin 2020 de tijdelijke drempels en de rood-witte hekjes te plaatsen.

Blijvende maatregelen voor het veilig maken van de oversteken van de Goudse Houtsingel komen samen met het nieuwe VCP. De bespreking daarvan wordt verwacht in het najaar van 2020. Intussen is ook aan Netwerk Achterwillens gevraagd om voor de Denktank voor het nieuwe VCP een afgevaardigde en een achterbangroep te formeren. Dat gaan we doen.

Frank van der Voordt (l) en Marcel de Wit (r) gaan ons geluid vanuit de wijk Achterwillens inbrengen in de Denktank voor het nieuwe Verkeers Circulatie Plan. Op 7 januari 2020 was dat de uitkomst van een overleg met een tiental belanghebbenden, vooral afkomstig van langs de Goudse Houtsingel (Slagenbuurt en Middenwillens).

Het komende halfjaar denken Frank en/of Marcel mee over de nodige aanpassingen in het VCP. Zij nemen als opdracht mee om te zorgen dat er vanuit helder gedefinieerde knelpunten naar innovatieve verkeers oplossingen wordt gezocht. Niet alleen veiligheid, maar ook bereikbaarheid en milieu zijn blijvende aandachtspunten in de zoektocht naar het nieuwe VCP.

In de wijk zal via achterban bijeenkomsten gepeild worden of de Denktank richting gedeeld wordt. U kunt zich ook laten uitnodigen door u aan te melden via vcp@achterwillens.eu.

 

2 reacties

  1. Nel van Welie op 14 januari 2020 om 20:59

    Bedankt hero’s voor jullie inzet

  2. […] petitie zetten (eind 2018), zullen er blij mee zijn. De volgende stap is het VerkeersCirculatiePlan (lees hier verder>>>) waarin definitieve oplossingen voor de Goudse Houtsingel gevonden moeten worden. Niet alleen […]

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op ons nieuws en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

‘Bloeiende’ buurtinitiatieven in Oud Achterwillens

Oproep

10 juli feestje in de Isoldestraat

Gouds college op bezoek in Oud Achterwillens

Ontmoetingspunt Goudse Hout teruggeplaatst

Heemtuin dit jaar 40!

Goudse Hout Stapt Mee

Verdere aanpassingen nodig van plannen Oud Achterwillens

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne