Nieuw asfalt én drempels in bocht Goudse Manege: 14-17 september!

De beide bestaande drempels bij de Goudse Manege, begin september 2021

Van 14 tot en met 17 september aanstaande kun je tussen 19.00 uur ‘s avonds en ‘s nachts 04.00 uur verkeershinder verwachten op een stukje Goudse Houtsingel. Voor aanwonenden betekenen de werkzaamheden aan het asfalt geluidhinder! Voor het veroorzaken van geluidhinder is een vergunning afgegeven.


Vervanging van het asfalt kon niet wachten tot de uitvoering van het Verkeers Circulatie Plan in 2022. Om ongelukken te voorkomen, moet bij de Goudse Manege het asfalt in de bocht van de Goudse Houtsingel vóór de komende winterperiode vervangen worden.
Daarom wordt van 14 – 17 september, ‘s avonds en ‘s nachts, daar het asfalt vernieuwd.

In overleg met de klankbordgroep Veilige Oversteken Goudse Houtsingel en de politie is besloten om ook de 2 tijdelijke verkeersdrempels alvast voorlopig aan te passen (met kenmerken van de definitieve situatie). Er worden nu twee wegbrede drempels aangebracht.
De drempel aan de zijde Achterwillenseweg (Zuid) komt te liggen op de oversteek vanaf die weg (en niet ervoor zoals nu). De drempel aan de Goudse Manege zijde (Noord) komt te liggen vóór de oversteek naar de Goudse Manege, op de plaats van de oude tijdelijke drempel.
Deze nieuwe drempels van wegbreed asfalt zijn vier meter lang en hebben een hoogte van 8 cm (een talud van 240 cm). De bebording wordt ook aangepast.
In de komende periode gaan we zien of ze effectief zijn: de snelheid van automobilisten op 50 km/ uur houden.

 

De beide bestaande drempels bij de Goudse Manege, begin september 2021

Drempel Zuid bij de Goudse Manege, begin september 2021

Drempel Noord bij Goudse Manege, begin september 2021

1 reactie

 1. Chris op 14 september 2021 om 18:41

  Vreemd beleid. Ipv aantal oversteekplaatsen te verminderen (waardoor het voor zowel automobilisten als overstekende fietsers) overzichtelijk wordt, kiest de gemeente Gouda ervoor om bij elke oversteek een drempel te plaatsen op nb een ontsluitingsweg. Want tja elke omwonende wil graag zijn/ haar olifantenpad behouden.
  Deze route wordt door doorgaand verkeer steeds minder aantrekkelijk, waardoor meer sluipverkeer door de wijken (extra verkeersdrukte Sportlaan en Joubertstraat)
  Oplossing: halveren aantal oversteekplaatsen.
  Ondertunneling oversteekplaats voorwillenseweg en doorsteek Goudse Hout Achterwillens (skeelerbaan).
  Geld?
  Meer lobby door wethouder Niezen. Zij heeft zitten slapen toen provincie het plan had de N228 naar Utrecht aan te passen. Gevolg is meer regionaal (vracht) verkeer over Goverwelle en Goudse Houtsingel en daar had de provincie wel middelen voor op zij kunnen zetten.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De Bühne (in februari en maart)

Wat wil jij kwijt over Oud Achterwillens?

Minder blikjes bij clean up Middenwillens

Spreekuur wethouder Oppelaar in de wijk

Clean up Middenwillens 27 januari

Herinrichting Goudse Houtsingel pas begin 2025

Gemeente geeft antwoord op vragen fietsstraat

Wethouder Oppelaar 18 januari in de wijk

Parkeerdruk Weth. Venteweg hoogste van heel Gouda