Heel 2020 renovatie portiekwoningen oud-Achterwillens!

gele gevels in Oud Achterwillens, vóór renovatie

De 8 woonblokken met in totaal 132 portiekwoningen en hun omgeving gaan in 2020 op de schop. Om per blok de plannen door te laten gaan, moet minimaal 70% van de bewoners akkoord gaan en meedoen. Het betekent weliswaar een bescheiden huurverhoging voor de huurders maar tegelijkertijd betaalt het zich terug met een hogere daling van de energiekosten (van energielabel C naar A), meer comfort en een verbetering van de leefomgeving. Tijdens de renovatie wordt er goed voor bewoners gezorgd en is er sprake van overlast in de buurt.Smits Vastgoedzorg heeft in opdracht van woningbouwcorporatie WoonPartners Midden-Holland een aanpak ontwikkeld. De portiekwoningen krijgen een upgrade, groot onderhoud en aanvullende energetische maatregelen te treffen worden genomen. Hieronder staat de brief die bewoners in januari 2020 kregen.

Aan de buitenkant zal vooral opvallen dat de huidige gelige afwerking, met de uitstraling van Griekse tempels (zie foto boven het artikel), zal worden vervangen door opgeplakte steenstrips (waarachter extra isolatie). Een artist-impression van de buitenkant van de woningen is hierboven weergegeven.

Ook de openbare ruimte wordt in overleg met de gemeente aangepast; of de hierboven weergegeven situatie niet meer zullen voorkomen, hangt ervan af of het gedrag van bewoner ook wordt gerenoveerd en/of de gemeente erin slaagt een aan bewoners aangepast ophaalschema te realiseren .

De bewonerswensen, wat betreft onderhoud en verbeteringen, zijn opgesteld in samenspraak met de gevormde klankbordgroep, bestaande uit bewoners van de buurt oud-Achterwillens.

Hierbij is gedacht aan:

  • Het realiseren van fietsparkeerplaatsen voor de woonblokken (geen fietsen meer tegen gevels);
  • Ophalen en verbeteren van straatwerk en mogelijk het aantal parkeerplaatsen vergroten (er is in 2018 een structureel tekort van 30 parkeerplaatsen vastgesteld door de gemeente);
  • Herinrichting van het groen. Hierbij speciale aandacht voor het opgaande groen in de vorm van enorme bomen en ander gebruik van het aanwezige groen;
  • Het verbeteren van de vuilinzameling in het algemeen.

 

Met name het laatste punt is al bijna vier jaar een discussiepunt tussen de gemeente en het Netwerk Achterwillens: te kleine behuizing in combinatie met het ingevoerde afvalscheidings systeem leidt tot continu ongewenste situaties.

Tenslotte vinden wij als Netwerk Achterwillens dat deze renovatie een gemiste kans om door te pakken qua buurtontwikkeling. Nu zal de broodnodige energie-transitie in deze buurt vele jaren in de tijd vooruit geschoven worden. En dat terwijl in deze portiekwoningen de grootste CO2-reductie te behalen valt. Maar ja, de kosten daarvan zijn elders ondergebracht en niet zichtbaar voor een woningbouwcorporatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 reacties

  1. IJsselmuiden op 6 februari 2020 om 08:07

    Wanneer ga jullie begin

  2. […] de renovatie van de portiekwoningen in Oud Achterwillens deze zomer zijn einde nadert, is het tijd om de openbare ruimte in de buurt […]

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op ons nieuws en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

‘Bloeiende’ buurtinitiatieven in Oud Achterwillens

Oproep

10 juli feestje in de Isoldestraat

Gouds college op bezoek in Oud Achterwillens

Ontmoetingspunt Goudse Hout teruggeplaatst

Heemtuin dit jaar 40!

Goudse Hout Stapt Mee

Verdere aanpassingen nodig van plannen Oud Achterwillens

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne