Denken bewoners mee over herinrichting Oud Achterwillens?

Ook van straten buiten de buurt is er parkeerdruk(te) in Oud Achterwillens

Nu de renovatie van de portiekwoningen in Oud Achterwillens deze zomer zijn einde nadert, is het tijd om de openbare ruimte in de buurt ook te verfraaien. De gemeente is bezig met het in kaart brengen van de situatie ondergronds en bovengronds. Het plan is om eind 2022 de riolering te gaan vernieuwen waar dat nodig is. Als dan toch de grond open ligt, is dat de kans om ook bovengronds een aantal verbeteringen door te voeren, vinden bewoners. Dat is hard nodig bij zaken als parkeren, groen, veiligheid, (zwerf)afval en speel-/beweegvoorzieningen.
Eind juni spraken enkele buurtbewoners van het Netwerk Achterwillens met de projectleider van de gemeente over de manier om zoveel mogelijk bewoners bij deze verbeterslag te betrekken. Daar zou volgens de bewoners een externe partij als Buurkracht goed kunnen helpen. Na de zomer komt daar meer duidelijkheid over.

Al in 2017 is er een structureel tekort van 30 parkeerplaatsen vastgesteld. Een bewonersonderzoek voorjaar 2021 laat zien dat het tekort aan parkeerplaatsen onder andere door auto’s van buiten Oud Achterwillens verder wordt verergerd. De gemeente gaat met participerende bewoners zoeken waar stoepen en parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd. Lastig is daarbij één van de randvoorwaarden van de gemeente: dat groen, groen moet blijven. Tijdens het overleg hebben leden van Netwerk Achterwillens geopperd om niet alleen in vierkante meters te denken maar ook in kubieke meters. Wanneer je groen ook benadert in kubieke meters, dus ook de hoogte een rol laat spelen in de randvoorwaarden, dan zijn er meer mogelijkheden om meer groen en parkeren te combineren.

Tenslotte voert de gemeente een test uit met typen fietsenstalling: klemmen, nietjes en traditionele fietshouders. Deze zijn op verschillende plekken geplaatst om participerende bewoners te laten beoordelen wat de beste oplossing is.

 

 

 

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Wijkbewoner Dick Verbaan geridderd

Droog weer bij Clean Up Slagenbuurt

Vrijmarkt Koningsdag Middenwillens

10 april: stratenvoetbal Achterwillens 8-12 jaar

Oud Achterwillens ontdaan van zwerfvuil

Jaarvergadering Vereniging Netwerk Achterwillens

“Verdwijnsel” verschijnselt weer…

Curieuze vondsten Clean up Goudse Hout

Huismeesterpost Gloriantplantsoen

Gemeente gaat 32 bomen kappen in Oud Achterwillens