Beheer Openbare Ruimte in Gouda

Schermafbeelding 2020-01-11 om 17.05.47

Een kapotte lantaarn, rondslingerend afval, een losliggende stoeptegel of een omgevallen boom: allemaal zaken die elke Gouwenaar kan melden bij de gemeente via een zogenaamde melding openbaar gebied (mog).* Dikke kans dat die melding terecht komt bij de afdeling BOR, Beheer Openbare Ruimte. Met de twee gebiedsbeheerders van die afdeling heeft de werkgroep wijkschouw van Netwerk Achterwillens regelmatig contact.

Sinds begin vorig jaar zijn gebiedsbeheerders Martijn Baerveldt en Christa Kraamer ons aanspreekpunt bij Beheer Openbare Ruimte. De afdeling met ruim 20 medewerkers gaat over de Openbare ruimte, dus over plantsoenen, waterwegen, verkeer en wegen. De coördinatoren lossen niet elke binnengekomen melding zelf op, zij zijn spinnen in het web naar alle specialistische beheerders op het gebied van verlichting, groen/water, spelen, verkeersregelinstallaties, afval/reiniging, riool, wegverharding, kunstwerken en verkeer.

Bovendien zijn zij niet de enige ‘afkorting’ die zich met de Goudse openbare ruimte bezig houden. Je hebt ook RBA (Ruimtelijk Beleid en Advies), die zich bijvoorbeeld bezighoudt met vernieuwing van het Aschpotpad. RBA kan zijn plannen voor dat pad zonder kennisgeving aan BOR doorspelen aan de afdeling POR, Projecten Openbare ruimte. Gelukkig zitten BOR/POR en RBA wel in dezelfde gemeentelijke afdeling en er zijn personele overlappen tussen de diverse subgroepen. Dat geeft hoop dat er niet langs elkaar heen gewerkt wordt.

Het Netwerk kwam bij aanvankelijk bij BOR terecht met vragen over de afhandeling van MOG-meldingen. Elke melder krijgt een antwoord van de gemeente. Maar de leden van de werkgroep wijkschouw, die nogal eens een MOG deden, vonden dat niet altijd duidelijk is of/waarom er wel/niet iets aan een melding gedaan wordt. Daar wordt aan gewerkt: in het voorjaar wordt de MijnGemeente app vernieuwd. Wij kijken met de gemeente mee of het wordt wat wij beide graag willen: één aanspreekpunt voor alle soorten meldingen en een zinvolle terugkoppeling over het vervolg. Nu is het bijvoorbeeld nog zo, dat je een melding over afval niet via een MOG moet doen, maar rechtstreeks via Cyclus.

Bij de vier ontmoetingen is vooral over structurele problemen gesproken. Zoals afvalophaalbeleid, de parkeerdruk in delen van de wijk als de wethouder Venteweg en Oud-Achterwillens. Die laatste ligt op het bordje van de RBA, waarbij het gaat om een ingewikkelde belangenafweging. Het structurele tekort van 30 plaatsen, het wegvallen van de parkeergelegenheid rond het voormalige Woonpartners-gebouw en de renovatieplannen van diezelfde Woonpartners van de wijk. Daarnaast is het een kwetsbare wijk, waar ook politieke aandacht voor is.

Andere punten van zorg konden wel direct worden aangepakt. Om er een paar te noemen: zo worden de vuilnisbakken op de ‘snack-route’ (tussen Coornhert en de COOP) eerder geleegd dan het geval was. En in Middenwillens zijn op verzoek van bewoners poepzakjesautomaten geplaatst. En wat de plannen om het Aschpotpad te asfalteren, hebben wij succesvol aangegeven dat dit tot nog meer irritatie (en mogelijke ongelukken) zal leiden tussen fietsers en voetgangers. Er is nu een plan om beide groepen apart te bedienen.

Zo kregen wij gedurende het jaar een steeds duidelijker duidelijke inkijk in de (on)mogelijkheden van de gemeente, en zij inzicht in wat er bij (groepen) burgers leeft. We blijven ook dit jaar met elkaar in gesprek, onder meer over al genoemde meld-App en we zullen op de hoogte gehouden worden van de projecten die in onze wijk lopen of eraan zitten te komen.

*(Melding Openbaar Gebied, kan per telefoon tussen 08.30 uur en 17.00 uur op nummer 14 0182, via dit (https://www.mijn-melding.nl/gouda_new/viewer.php) formulier op de gemeentewebsite of de app Mijngemeente (zie logo hiernaast).

 

 

 

1 reactie

  1. Sjaak Witteveen op 11 januari 2020 om 16:57

    Er is ook een app Buiten Beter waar je alle meldingen (dus ook voor zwerfvuil en ophalen afval) kunt doen. Meldingen uit deze app komen bij de gemeente terecht (op basis van de locatie van de melding), die dan zorgt dat deze doorgeleid wordt naar de juiste instantie. Ik vind het een plezierige app om mee te werken.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Officiële heropening Aschpotpad

Onderzoek naar schimmelwoningen Gloriantplantsoen

Cheque voor grondhotel insectenplaza

Terugblik op sfeervolle lampionoptocht Achterwillens

‘Zwervende’ auto-onderdelen in Goudse Hout opgeruimd

19 november Goudse Hout Clean up

Koop je kaartje voor de Lampionoptocht

Nazislachtoffer Rosa herdacht op Weth. Venteweg

Katten gewurgd in Achterwillens: houd ze binnen!

Talentenmarkt 5 november in de Bühne