Gouds college op bezoek in Oud Achterwillens

Op verzoek van Anya een groepsfoto bij dit laatste werkbezoek in haar aanwezigheid

Vrijdagochtend 21 juni bracht een delegatie van het Goudse college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan Oud Achterwillens. De portefeuillehouders op het terrein van  Veiligheid, Zorg, Wonen en Sociale Zaken kwamen verbetersuggesties ophalen ter ontwikkeling van het programma Buurt aan Zet. De burgemeester Pieter Verhoeve (veiligheid), de wethouders Anna van Popering (zorg) en Jan Kees Oppelaar (wonen en sociale zaken) gingen in gesprek met een aantal bewoners. De centrale vraag was: wij willen als gemeente in het programma Buurt aan Zet leren om onszelf te verbeteren, maar wat hebben jullie als bewoners van Oud Achterwillens nú nodig? De portefeuillehouders zeiden toe om dit najaar terug te komen om de voortgang in het programma opnieuw te bespreken.

Open sfeer

Op verzoek van Anya een groepsfoto bij dit laatste werkbezoek in haar aanwezigheid

Het gesprek vond plaats in een open sfeer en over en weer was er aandacht voor elkaars bedoelingen, teleurstellingen en (on)mogelijkheden om snelle verbeteringen door te voeren. De burgemeester spitste het gesprek toe door de vraag te stellen: welke drie punten zouden we als eerste moeten oppakken (zonder daarover ter plekke beloftes te kunnen doen)? Aparte aandacht was er voor het vertrek van  Anya van Hees  (programma coördinator Buurt aan Zet) per 1 augustus aanstaande. Anya had zichtbaar al veel goede en warme relaties gelegd in Oud Achterwillens. Zelf verklaarde zij als reden voor haar vrijwillig ontslag ‘zich te weinig een ambtenaar te voelen’. In de ogen van uw auteur is dat een loyale manier om te zeggen dat de ambtelijke organisatie nog onvoldoende is toegerust om het wezen van het programma Buurt aan Zet te kunnen omarmen. Want haar aanwezigheid in de buurt zal door velen gemist worden.

De drie aandachtspunten

  1. Het aanbieden van vuilnis. De aanwezige bewoners noemden als eerste aandachtspunt het vuilnis in de wijk. Er moet iets worden gedaan aan het ontijdig aanbieden van de diverse vormen van huisvuil en grofvuil. Ook na het opknappen van de wijk in de openbare ruimte treedt er geen verbetering op. Duidelijke overtreders van grof vuil stortingen moeten streng worden aangesproken en desnoods bestraft door de BOA’s. Maar die overtredingen vinden plaats buiten kantooruren en het zicht van mede bewoners (‘s nachts). Camera toezicht geeft juridische problemen. Dus hoe daar beter toezicht op te krijgen blijft een vraag. Een nieuwe informatie aanpak is nodig om bewoners onder de aandacht te brengen hoe het nieuwe inzamel systeem met pasjes werkt: PMD-stortingen met behulp van een pasje hoeven niet betaald te worden en kwijtschelding voor minder vermogenden is mogelijk voor stortingen met een pasje van grijs afval. Ook het gericht iedereen opnieuw mondeling informeren over de inzameling van afval werd als mogelijkheid voorgesteld. Mede bewoners of de gemeentelijke buurtvoorlichters zouden hierin een rol kunnen spelen. Suggesties voor pictogrammen en QR-codes met meertalige websites werden gedaan. De buurt Oud Achterwillens is namelijk nogal veeltalig. Ook het uitgebreider dan nu inzetten van ‘adoptanten’ is bespreekbaar. Een adoptant is een buurtbewoner die een gratis pasje krijgt om huisvuil in de container te storten en in ruil daarvoor een afgebakend stuk van de buurt als vrijwilliger schoon houdt van (zwerf)vuil.

    Een compliment voor de adoptant aan de Isoldestraat

  2. De gemeente dichterbij. In het gesprek maar ook tijdens de ronde werd duidelijk dat het voor bewoners lastig is om de goede ingangen bij de gemeente te vinden. En als die eenmaal zijn gevonden is het niet altijd duidelijk of te begrijpen waarom zaken wel of niet worden opgevolgd. De ambtelijke regels zijn vaak het argument waarom iets wel/niet kan, maar de bereidheid om die regels enigszins flexibel toe passen of toe te lichten wordt gemist. Nu de programma-coördinator, Anya van Hees, vertrekt zullen Pascal Anker en Elliz van der Ham van gemeente zijde op dit punt meer coördinerend naar hun collega’s optreden. Pascal Anker naar de collega’s die over de openbare ruimte en wonen gaan en Elliz van der Ham naar de collega’s die over zorg en welzijn gaan. In de rondgang zijn al diverse onderwerpen benoemd waarvoor extra moeite gedaan zal worden: het inrichten van de buurttuin Isoldestraat, het mogelijk behoud van bomen, het plaatsen van verlengde hekken bij een speelplaats om autoschade te voorkomen, betere doorgeleiding van signalen over armoede en huishoudelijk geweld, dealen op straat, etc.
  3. Gemeenschapszin bouwen. De essentie van het programma Buurt aan Zet is het ontdekken en verbinden van de kwaliteiten en mogelijkheden van buurtbewoners. Mogelijkheden dus om de gemeenschapszin te laten groeien en versterken. Bewoners zullen ook elkaar willen helpen. Dat begint uiteraard al met het verhuurbeleid in de portiekwoningen. Het toewijzen van woningen aan een eenzijdige categorie van huurders en de snelle doorstroom zijn mogelijk niet bevorderlijk voor meer sociale samenhang. Maar daarnaast heeft de buurt behoefte aan één of twee personen die een aantal dagdelen (6 – 8) per week een baken zijn voor bewoners: kopje koffie, vraagbaak, verstand van verbinden  van mensen etc. Op het gebied van veiligheid heeft Gouda zo iemand in de persoon van ‘de stadsmarinier’. Zo’n iemand zouden de bewoners ook graag in Oud Achterwillens willen hebben op het gebied van sociale samenhang. Een rasechte ‘community builder’: door het onfortuinlijke vertrek van Anya, zouden zij graag de vrijvallende budgettaire ruimte daarvoor willen aanwenden.

Het bezoek van deze delegatie van het Goudse college van B&W was voor de aanwezige buurtbewoners hoopgevend in het gehoord zijn. De goede wil is van gemeentezijde getoond. De vraag die blijft liggen is wat zij als bestuurders nodig hebben om met de hele ambtelijke organisatie deze omslag richting buurtbewoners in gang te zetten.

buurtbewoner Manon met de omstreden buurtganzen: zowel waakhonden als bedreigers van buurttuinen en uitlokkers van brood strooien (‘s nachts ratten!)

buurtbewoner Manon legt uit hoe deze groenstrook tot stand kwam

buurtbewoner Tino legt uit hoe de versteende tuinen Merlijnstraat zijn te verklaren

 

 

 

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op ons nieuws en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

‘Bloeiende’ buurtinitiatieven in Oud Achterwillens

Oproep

10 juli feestje in de Isoldestraat

Gouds college op bezoek in Oud Achterwillens

Ontmoetingspunt Goudse Hout teruggeplaatst

Heemtuin dit jaar 40!

Goudse Hout Stapt Mee

Verdere aanpassingen nodig van plannen Oud Achterwillens

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne