Over ons

Het kernteam is een verbindende schakel in de wijk Achterwillens!

Vraagt u zich af waar het kernteam mee bezig is?

Bekijk het overzicht van werkzaamheden hier>>>

Wat doet het Netwerk Achterwillens?

Het Netwerk Achterwillens bestaat uit alle bewoners die zich als vrijwilliger in samen denken en samen doen inzetten voor het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. De wijk omvat het gebied gelegen tussen de Breevaart, de Willenskade, de Platteweg en de spoorlijn Gouda-Woerden.

Netwerk Achterwillens krijgt subsidie van de Gemeente Gouda voor het organiseren van samenhang binnen de wijk tussen activiteiten en projecten, die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk en de deelname van bewoners vergroten (participatie). Deze rol is overgenomen van de per 1 mei 2015 opgeheven stichting wijkteam Achterwillens.

We doen dit waar mogelijk samen met organisaties die ook actief zijn in de wijk, zoals Woonpartners, Mozaïek Wonen, de wijkagent, de gemeente, de basisscholen, de Brede School, Sport.Gouda, en het Sociaal Team Noord.

U kunt ons bereiken via email: info@achterwillens.eu.

Ook kunt u ons volgen op twitter: @AchterwillensWT

Netwerk Achterwillens heeft zich georganiseerd als een vereniging sinds 2015.

Het bestuur van de Vereniging bestaat momenteel uit:

Adriaan Jansen (Middenwillens), voorzitter a.i.
Adriaan Jansen (Middenwillens), voorzitter
Vince Douwes (wethouder Venteweg)
Vince Douwes (wethouder Venteweg)
Rachid Tighadouini (Slagenbuurt)
Rachid Tighadouini (Slagenbuurt)
Frans Lansbergen (penningmeester), Slagenbuurt
Frans Lansbergen (penningmeester), Slagenbuurt

De Vereniging Netwerk Achterwillens is opgericht in 2015. Initiatiefnemers waren wijkbewoners die vonden dat het opgeheven wijkteam Achterwillens een opvolging verdiende. Ons uitgangspunt is dat bewoners samen aan de leefbaarheid van de wijk kunnen werken, met inzet en ondersteuning van diverse partijen. De vrijwilligers die actief zijn doen dat alleen en voor zover zij dat werk leuk en belangrijk vinden voor de leefbaarheid.

Wilt u ook lid worden van de Vereniging Netwerk Achterwillens? Stuur dan een e-mail naar: info@achterwillens.eu. Ook zoeken we meedenker en mede organiseerders voor het kernteam. Zo’n zes keer per jaar hebben we overleg om alles wat loopt of op stapel staat te bespreken en van een vervolg of goede afronding te voorzien.