Meer recreatie dan natuur door kwaliteitsimpuls in Goudse Hout!

Team Groenalliantie voor 1e fase kwaliteitsimpuls viert feest in corona-opstelling

Afgelopen woensdag vierden de Groenalliantie en Staatsbosbeheer feest! De eerste fase kwaliteitsimpuls is achter de rug en de tweede fase gaat van start. Tijd voor een tussenbalans bij de kwaliteitsimpuls Goudse Hout.De investeringen in de Goudse Hout werpen hun vruchten af. Bezoekers zijn laaiend enthousiast over de natuurspeeltuin, de recent verbrede en verhoogde paden, de verbeteringen aan de entrees en de extra paden die nog komen. Vooral in deze tijden van Corona is de Goudse Hout belangrijk voor de buitenactiviteiten in onze wijk. Hulde voor deze investeringen in recreatie!


De kwaliteitsimpuls investeringen in recreatie zijn twee keer zo groot als die in natuur: 70% versus 30%, aldus de projectleider.

Dat is wel erg ruim baan voor recreatie. Reden voor IVN, KNNV en Netwerk Achterwillens om aan de bel te trekken bij het algemeen bestuur van de Groenalliantie. De door deze drie partijen in maart 2020 voorgestelde beleidsmonitor biodiversiteit vindt echter tot nu toe geen weerklank bij het bestuur.

Het bestuur vindt de inspanningen tot nu toe ruim voldoende en heeft geen behoefte aan doelstellingen voor natuurbeleid. De drie organisaties vinden doelstellingen voor natuurbeleid wél nodig. Doelstellingen helpen om de nodige inspanningen voor de natuur blijvend voor ogen te houden. Maar ook om helderheid over de (in)richting, het beheer en gebruik van de Goudse Hout met alle betrokkenen te kunnen bespreken. Dat is er allemaal nog niet.
Inmiddels is de uitspraak van wethouder Van Vught gevleugeld geworden voor het typeren van het onduidelijke gesprek over de natuurwaarden in de Goudse Hout: “het bestuur van de Groenalliantie zoekt continu naar de balans tussen recreatie- en natuur”.

Het SME-rapport van de Groene Hart Rekenkamer (juni 2020) maakt duidelijk waarom die uitspraak veel zegt over het beleid: het is doelloos zoeken! (pagina 21). De Rekenkamer oordeelt dat het biodiversiteitsbeleid van Gouda ver achterblijft doordat het geen doelen stelt. En ook dat participatie bij het formuleren van deze natuurdoelen veel beter kan (bijvoorbeeld van o.a. IVN, KNNV en Netwerk Achterwillens). Zoals hiervoor geschreven: zonder doelen is er voor het natuurbeleid geen duidelijke richting en geen helder gesprek in de Goudse Hout.

Tenslotte nog een verwarring in de discussie over het natuurbeleid in de Goudse Hout: is het voor de recreatie of voor de natuur? In de kwaliteitsimpuls zijn soorten een belangrijke voorwaarde voor natuurbeleving. Zonder mooie bosranden valt er ook weinig te beleven. En die bosranden en weilanden trekken misschien ook nog andere soorten (vogels, insecten) aan. Dat is een prima motivatie vanuit een recreatiedoel. Biodiversiteit gaat niet alleen over soortenrijkdom maar vooral over met elkaar verbonden leefgemeenschappen (ecosysteem).

Posted in

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne

Nietjes komen er wel

Hoe Jim Hoogeveen begon met Hoogeveen Fietsbeleving 

Landelijke opschoondag ging niet voorbij aan Oud Achterwillens

Voorzitterswisseling Kernteam: dank Adriaan en welkom Marie-José

NLDoet voor groener Driewegplein

Help je mee?

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De Bühne (in februari en maart)