Goudse Hout in ‘natuur om de hoek’

Foto: PimMul

In de Groene Hart editie van het AD vandaag een artikel over het natuurbeleid in de Goudse Hout. Journalist Peter Dijkgraaf interviewde Vince Douwes (kernteam Netwerk Achterwillens) en Gerard Voskuilen over hun pleidooi voor de balans tussen natuur- en recreatie in de Goudse Hout. Aanleiding hiervoor zijn de plannen voor de kwaliteitsimpuls Goudse Hout. Het Algemeen Bestuur Groenalliantie neemt hierover een besluit begin juli 2020. Volgens het KNNV, het IVN IJssel en Gouwe en het Netwerk Achterwillens verschuift hiermee de balans te ver door naar de recreatieve waarden van de Goudse Hout. Het democratisch toezicht via de Goudse raadsleden Theresia Uittenbroek en Christiaan Quik heeft op 15 juni ook aandacht gevraagd voor deze balans tussen natuur- en recreatie. Ook vroegen zij terecht aandacht voor hun adviespositie (nu zo goed als achteraf). Zolang er geen natuur beleidsdoelen zijn geformuleerd, kan de balans recreatie-natuur ongemerkt verschuiven. De Groenalliantie en de Vrienden van de Goudse Hout (officiële gesprekspartner) lijken het eens over de huidige, naar recreatiedoelen verschoven balans.

Door het ontbreken van Natuurdoelen voor de Goudse Hout, kunnen de recreatie activiteiten grenzeloos worden opgevoerd. Voor handhaving van overschrijdingen is nauwelijks tijd beschikbaar. Daarom hebben de eerder genoemde organisaties een beleidsmonitor Natuurwaarden voor de Goudse Hout voorgesteld (wil je ze lezen: stuur dan een e-mail naar groen@achterwillens.eu). Met het werken aan deze doelen, kan de balans met het uiterst succesvolle recreatie beleid hersteld worden. Vrijdag 26 juni aanstaande spreekt Staatsbosbeheer op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie met in ieder geval KNNV, IVN IJssel en Gouwe en Netwerk Achterwillens. Dan zal blijken of natuurdoelen voor de Goudse Hout haalbaar zijn.

 

Het formuleren van natuur beleidsdoelen voor de Goudse Hout is niet vrijblijvend. De gemeente Gouda heeft de plicht om uitwerking te geven aan het internationale verdrag ter bescherming/ bevordering van de biodiversiteit. Dat is voor de Goudse Hout tot nu toe nagelaten. De parallel met de nationale stikstof discussies zie je ook al snel lokaal ontstaan. Overal waar het nationaal over het belang van de landbouw, luchtvaart, bouw etc. gaat, kun je lokaal in dezelfde betogen en argumenten het woord ‘recreatie’ terugvinden. Dat natuurbeleid eigenstandige, voor ons mensen vaak indirecte, waarden vertegenwoordigt is nog niet breed onderkend. Wij hopen dat ons gemeentebestuur (Wethouders Van Vught en Niezen) via de Groenalliantie het formuleren van natuurbeleid, in balans met recreatiebeleid, voor de Goudse Hout oppakt. Het democratisch toezicht daarop via de Goudse raadsleden Quick en Uittenbroek laat zich hopelijk ook horen om deze Goudse uitwerking van het verdrag voor biodiversiteit te doen uitkristalliseren.

Posted in

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op ons nieuws en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

‘Bloeiende’ buurtinitiatieven in Oud Achterwillens

Oproep

10 juli feestje in de Isoldestraat

Gouds college op bezoek in Oud Achterwillens

Ontmoetingspunt Goudse Hout teruggeplaatst

Heemtuin dit jaar 40!

Goudse Hout Stapt Mee

Verdere aanpassingen nodig van plannen Oud Achterwillens

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne