Bomenkap in Goudse Hout: voor het oog of echt nodig?

In rood kader: te kappen houtopstand

Perceel achter knotwilgen wordt gekapt voor zichtlijnen

Op 8 juli heeft de gemeente Gouda (via de Omgevingsdienst) een zichtkapvergunning ter inzage gelegd. Het gaat om het plan om 200 m2 bomen en struweel in de Goudse Hout te kappen. ‘Zichtkap’ betekent dat het kappen alleen nodig is omdat de aanvrager meer ‘zichtlijnen’ wil. Gouda kent voor iedereen een streng kapverbod – zeker als het om zicht en licht gaat – maar voor de Goudse Hout wordt een opvallende uitzondering gemaakt. Het IVN IJssel en Gouwe, de KNNV Gouda en omstreken en de beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout hebben bezwaar aangetekend tegen deze overbodige zichtkap (hier vind je hun bezwaarschrift).
Als u wilt kunt u tot uiterlijk 18 augustus bezwaar maken tegen deze zichtkap. In de zichtkapvergunning staat beschreven hoe je een bezwaarschrift kunt indienen.

De Groenalliantie heeft in de kwaliteitsimpuls voor de Goudse Hout tot ‘zichtlijnen’ besloten. Deze zouden volgens landschapsarchitecten de beleving van het gebied verhogen. De eerste kap voor deze zichtlijn vanaf de Goudse Houtsingel is begin 2020, na de vergunningverlening terug getrokken dankzij bezwaarschriften.
Nu wordt er opnieuw een vergunning gevraagd om een houtopstand van voornamelijk elzen en struweel voor ‘het zicht’ te kappen. De Groenalliantie (waarin de gemeente ook een stem heeft) vraagt bijna aan zichzelf, de gemeente Gouda, of dat akkoord is. Ondanks dat het strijdig is met de kapverordening van de gemeente Gouda, oordeelt de Omgevingsdienst dat dit wordt toegestaan. Het ‘zichtbelang is groter dan het natuurbelang’! Wel moet Staatsbosbeheer bij de uitvoering nog wel onderzoek doen, maar met welk nut? Het onderzoek heeft geen effect op de afgegeven vergunning.

Een belangrijke afweging bij het geven van de vergunning is dat Staatsbosbeheer er elders in de Goudse Hout voor zorgt dat binnen 40 jaar meer boomvolume is dan nu. Het IVN IJssel en Gouwe, de KNNV Gouda en omstreken en de beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout hebben bezwaar aangetekend tegen deze overbodige zichtkap. Deze kap helpt volgens deze organisaties niet bij het realiseren van de doelstellingen biodiversiteit. De Groenalliantie formuleerde begin dit jaar nog ambities voor de biodiversiteit in de Goudse Hout.

Posted in

2 reacties

 1. Jaap Louwen op 5 augustus 2021 om 10:01

  En dan worden wij als bevolking opgeroepen toch vooral veel te doen aan het leefbaar houden van onze aarde. Overheden hoeven zich daar dus niet aan te houden. Als burger van Gouda en inwoner van Nederland uit ik hierbij een ernstig bezwaar tegen deze onzinnige kap vanwege zichtlijnen! Wie waren er eigenlijk eerder, die bomen of die bewoners? Je weet toch waar je gaat wonen of niet?
  Ik eis van de gemeente dat dit onzinnige plan wordt gecanceld!

 2. Rob op 5 augustus 2021 om 19:07

  Er wordt overal aandacht gevraagd om onze aarde groener te maken en het begint op je eigen adres. “Kleine beetjes samen maken het verschil”

  Recent nog een schrijven van Cyclus gehad over beter scheiden van afval en waar dat toe bijdraagt,
  de wilgen op de Oostlangekade worden na 5 jaar nog steeds niet geknot wegens biodiversiteit (terwijl die wilgen om de 3 jaar geknot moeten worden om gezond te blijven. De gemeente doet er niks aan, ondanks diverse verzoeken van meerdere bewoners), bushokjes worden voorzien van sedumdaken, op de Conventstraat (bij het oude politiebureau) worden groenperken aangelegd voor parkeerplaatsen etc. en dan zo’n bericht…je moet je als wethouder toch schamen dat je ambtenaren dit verzinnen….

  Met alle respect voor landschapsarchitecten (en hun opdrachtgevers), ook zij moeten zich realiseren wanneer het écht bijdraagt aan beleving en het niet ten koste gaat van natuur. In dit geval slaat het echt werkelijk nergens op en gaat het ten koste van de biodiversiteit, uitdroging, hittebestrijding etc. Kortom, uitvoering geven aan dit onzinnige stukje vernietiging van gezonde natuur gaat alle perken te boven.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Landelijke opschoondag ging niet voorbij aan Oud Achterwillens

Voorzitterswisseling Kernteam: dank Adriaan en welkom Marie-José

NLDoet voor groener Driewegplein

Help je mee?

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De Bühne (in februari en maart)

Wat wil jij kwijt over Oud Achterwillens?

Minder blikjes bij clean up Middenwillens

Spreekuur wethouder Oppelaar in de wijk

Clean up Middenwillens 27 januari