Noteer 8 april: wordt Achterwillens startbuurt energietransitie?

Gisteravond , 23 februari, was de tweede informatie avond in Achterwillens over “Wat betekent het voor Achterwillens om verkenningsbuurt te zijn?“Dit was een herhaling vanwege de succesvolle avond een week eerder. De, deze keer 26, aanwezige bewoners kregen van de werkgroep Energie uit Achterwillens en de gemeente Gouda de beschikbare antwoorden. Maar ook bleek dat er nog veel vragen te beantwoorden zijn. Zoals wat gaat het kosten en wie gaat dat betalen? Welke oplossingen zijn geschikt voor deze wijk en waarvoor kiezen we: individuele of collectieve oplossingen?

Over de mogelijke oplossingen en hoe we als bewoners gaan samenwerken komt in maart nog een extra avond. Zeker is dat op 8 april er een avond komt met een doorrekening (technisch/financieel) van een gemeenschappelijk warmtenet vergeleken met individuele oplossingen. En na 8 april gaan we in die maand als bewoners bespreken welke overwegingen we hebben om voor het een of het ander te kiezen. Want in mei/juni willen B&W van Gouda besluiten welke buurt(en) zij voorstellen aan de gemeenteraad om startbuurt te worden vanaf 1 januari 2022 in de energietransitie. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en heeft u dat nog niet eerder aangegeven? Stuur dan een e-mail naar energie@achterwillens.eu

Posted in

8 reacties

 1. M. Kerklaan op 25 februari 2021 om 13:55

  Ik lees in bovenstaande tekst ‘of we voor het een of het ander gaan kiezen’. Ik denk dat het vrij staat om voor beide opties te kiezen, individueel ùn gemeenschappelijk. Dat staat voor iedereen vrij lijkt mij?

  • Gerard op 26 februari 2021 om 08:25

   Uiteraard is iedereen vrij om te kiezen. Een collectieve oplossing raakt, ook uiteraard, steeds verder uit beeld naarmate meer bewoners voor een individuele oplossing kiezen. Het is daarom handig te beginnen bij de afwegingen die er zijn voor en tegen zowel de collectieve als de individuele oplossingen. Vandaar 8 april en de vervolgavond daarover.

 2. W. van Zinderen op 26 februari 2021 om 10:20

  Graag zou ik vernemen waar ik terecht kan voor individueel advies en een totaalplan voor mijn woning en de transitie. Hoe kunnen we anders de vergelijking collectief-individueel maken als we alleen maar de collectieve variant weten ?

 3. Gerard op 26 februari 2021 om 10:43

  Op 8 april gaat het juist om de afweging tussen een collectief mogelijke oplossing voor de hele wijk in afweging met mogelijke individuele oplossingen op hoofdlijnen voor Achterwillens. Wilt u een gedetailleerd, op uw huis toegeschreven advies? Dan kunt u zich nu al aanmelden bij https://www.gouda.nl/direct-regelen/bouwen-en-ondernemen/verduurzamen/gratis-energie-advies

  • Hans op 3 april 2021 om 13:44

   De verwijzing naar “Klimaatroute” als de manier om een “energie-advies” voor je woning te verwerven (gratis via de gemeente Gouda) zou voor valse hoop kunnen zorgen. De medewerkers/ adviseurs van Klimaatroute hebben als opleiding: Leisure management (twee (senior) adviseurs), Fashion management, Forensische criminologie, Communicatie enz., maar geen enkele heeft een technische opleiding. Volgens het vacature-overzicht van “Klimaatroute” is er geen vakgerichte kennis nodig, maar moet men goed kunnen communiceren (oftewel mensen onder de tafel praten). Klimaatroute bleek geen inzicht in de werking en de kwaliteit van hun rekentools hebben bijv. hoe en door wie deze getest en gevalideerd zijn en of er een gevoeligheidsanalyse heeft plaatsgevonden.

   Dat wat Klimaatroute adviesrapport noemen is noch een advies, noch een rapport. In een rapport hoort een onderbouwing van de conclusie te staan en tevens dienen de randvoorwaarden erin te worden opgenomen, waarbij de beoogde besparing gerealiseerd zou kunnen worden, inclusief een worst case en een best case scenario. Zelfs de eisen waaraan een warmtepomp moet voldoen om de berekende besparing te kunnen realiseren worden niet vermeld in dit “adviesrapport”. Bij verder doorvragen heeft Klimaatroute mondeling toegegeven dat hun aan mij gegeven adviezen niet klopten dan wel te optimistisch waren.

   Bij het gebruik van een warmtepomp is Ă©Ă©n ding zeker: een warmtepomp verbruikt heel veel energie. Als je woning een dak op het noorden hebt kan dit niet gecompenseerd worden met zonne-energie. En of je het warm genoeg krijgt moet je afwachten.

   Een aantal huizen in onze wijk zijn 23 jaar geleden opgeleverd met een warmtepompboiler. Het warm water zou daarmee gratis zijn. Na twee jaar heb ik (na discussies met o.m.TNO, de aannemer en de leverancier) deze warmtepompboiler (f. 10.000) gratis door de installateur van het apparaat uit de woning laten verwijderen en ter beschikking gesteld van de wetenschap, omdat deze wel 1200 KWh aan elektriciteit kostte maar nauwelijks gas bespaarde.

   Warmtepompen waren toen nieuw. Als je dus snel nieuwe technieken wilt toepassen krijg je vaak te maken met (financiële en technische ) tegenvallers.

   Het idee om voorop te lopen bij een energietransitie moet daarom sterk worden afgeraden. Dit nog los van het feit dat in Achterwillens woningen met energielabels van A tot Z staan, hetgeen een uniforme oplossing sterk bemoeilijkt.

   In plaats dat de ideeën van de gemeente Gouda worden verspreid via bewonersinitiatieven dient de Gemeente Gouda hun beleid en ideeën schriftelijk en goed onderbouwd aan de bewoners te presenteren. Dan kunnen deze voorstellen tenminste goed bestudeerd worden.

   Ik wil niemand een hobby ontnemen, maar inzake de energietransitie dient de gemeente Gouda het voortouw te nemen en niet een bewonersclubje. Daarbij is het te hopen dat de gemeente Gouda bij de keuze van ondersteunende bedrijven zal kiezen voor bedrijven met een gedegen technische expertise. Met het organiseren van “discussies” via bewonersclubjes die niet meer dan 1 procent van de wijk vertegenwoordigen, zal bij de bewoners van Achterwillens geen enthousiasme ontstaan voor plannen en ideeĂ«n voor een energietransitie, zeker als deze niet c.q. onvoldoende schriftelijk onderbouwd zijn en dus een stuk duurder kunnen uitvallen dan geraamd. IdeeĂ«n die pleiten voor de keuze van een net waarbij je vast zit aan Ă©Ă©n energieleverancier zouden in het geheel niet besproken mogen worden.

   Aangezien bovenstaande overwegingen zich niet lenen voor “digitale bijeenkomsten” zou het nuttig zijn om mijn reactie op deze website te laten staan, zodat ook kennis kan worden genomen van een tegengeluid.

   Hans

 4. […] bewonersavonden gaat via deze link. Op 8 april komt het externe adviesbureau van de gemeente uitleggen welke warmteoplossingen (als alternatief voor aardgas) in Achterwillens het meest voor de hand liggen en wat op hoofdlijnen […]

 5. Hans op 5 april 2021 om 15:10

  Ik heb op de website gezocht naar concrete informatie over de resultaten van de (digitale) besprekingen die reeds hebben plaatsgevonden, maar dit niet gevonden.
  Kunt u mij een verwijzing geven waar deze informatie te vinden is?
  Als de informatie niet op de website staat wil ik u verzoeken mij de volgende informatie te verstrekken c.q. op de website te plaatsen:

  een gedetailleerd en zakelijk verslag over de besprekingen die zijn geweest, inclusief de plannen, ideeĂ«n en de voor- en nadelen daarvan en waarom we ĂŒberhaupt voorop zouden moeten lopen.

  en ter voorbereiding op de bespreking van 8 april 2021:
  Volgens de verstrekte informatie gaat de digitale bespreking op 8 april over:
  “INFORMATIE : TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN EN DE KOSTEN ; DE GEMEENTE INFORMEERT”

  Is het mogelijk deze informatie al ruim voor 8 april op de website te zetten, zodat iedereen hier alvast kennis van kan nemen. Het is altijd moeilijk om ergens over te discussiëren, als je de informatie net (mondeling) hebt ontvangen en er nog niet over hebt kunnen nadenken. Daarbij zou het ook verhelderend zijn als de gemeente Gouda zou uitleggen hoe zij om willen gaan met woningen die onvoldoende zijn te isoleren en dus mogelijk niet van het gas af kunnen.

  Bovendien lijkt het er nu op dat alleen mensen die aan een (digitale) discussie mee kunnen of willen doen worden geĂŻnformeerd. Deze asymmetrisch informatieverstrekking zal m.i. niet ten goede komen van het ontwikkelen van een draagvlak voor een (financieel en technisch) risicovolle energietransitie en zou op voorhand al moeten leiden tot de conclusie dat het idee van Achterwillens als startbuurt afgewezen moet worden.

  Hans

  • Gerard op 5 april 2021 om 19:48

   Ha Hans, de door jou gevraagde en beschikbare informatie vind je op http://www.energie-achterwillens.eu. De gemeente publiceert binnenkort de informatie die op 8 april wordt toegelicht in een publieksversie. Dus je kunt kiezen: wachten tot de publieksversie of luisteren zonder voorbereiding op 8 april. Doordat het onderzoek maar net op tijd gereed is gekomen, was het niet mogelijk deze informatie eerder naar buiten te brengen. Op 19 april bespreken we als geĂŻnteresseerde bewoners de voors en tegens van het in 2022 al worden van startbuurt voor de energietransitie in Achterwillens. Als we het niet worden in 2022, dan zullen we toch met het opstellen van een wijk uitvoeringsplan te maken krijgen uiterlijk begin 2032 (of uiteraard eerder). Uiteindelijk is het de lokale overheid die eind dit jaar 2021 een of meerdere startbuurten zal aanwijzen. In die buurt begint uiterlijk in 2022 het gesprek en het onderzoek dat nodig is om de hele buurt vlak na 2030 van het aardgas af te krijgen.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De BĂŒhne

Nietjes komen er wel

Hoe Jim Hoogeveen begon met Hoogeveen Fietsbeleving 

Landelijke opschoondag ging niet voorbij aan Oud Achterwillens

Voorzitterswisseling Kernteam: dank Adriaan en welkom Marie-José

NLDoet voor groener Driewegplein

Help je mee?

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De BĂŒhne (in februari en maart)