Voorbereiden op aardgasvrij: hoe ver bent u?

koken op gas

De komende 30 jaar gaan we wereldwijd de verbranding van fossiele brandstoffen (olie, gas, etc.) verminderen. In Nederland is zelfs besloten dat we van het gas af gaan. Maar hoe bereiden we ons daar op voor? Op 15, 16 en 17 september organiseert de werkgroep “Energie uit Achterwillens” bewonersavonden over de energietransitie (hier is het overzicht van locaties en programma).

De grootste vraag is natuurlijk: als aardgas niet onze belangrijkste warmtebron meer is, wat dan wel? Daarover is landelijk, regionaal maar ook op Gouda-niveau al veel beleid in voorbereiding. De belangrijkste keuzes zullen vanaf 2022 gemaakt worden of zijn. Dus of we elektriciteit, aardwarmte, lucht of waterwarmte als warmtebron in onze wijk krijgen, dat wordt pas later duidelijk.

Intussen kunnen we ons wel voorbereiden op de nieuwe technieken. Want linksom of rechtsom: we zullen minder fossiele brandstoffen moeten gebruiken en minder CO2 moeten gaan produceren!

Dat voorbereiden op minder CO2 productie thuis kan op verschillende manieren:

 • uw huis beter isoleren: dak-, vloer-, glas- en buitenmuren van de meest recente isolatie materialen voorzien (state of art isolatie);
 • uw dak voor zover mogelijk benutten voor zonne-energie;
 • overstappen op elektrisch koken: op gas koken gaat er uit, maar elektrisch koken heeft natuurlijk pas zin als de elektriciteit is opgewekt zonder fossiele brandstoffen; toch is het handig als uw gas kooktoestel uit de tijd raakt alvast over te stappen op elektrisch koken;
 • bij onverwachte vervanging van uw cv ketel een hybride ketel kiezen; spaart veel CO2 en uiteindelijk worden de meerkosten terugverdiend;
 • u kunt ook alvast vooruit lopen door zelf of met uw buren warmte uit de eigen omgeving te halen: er zijn al nieuwe technieken voor handen om dat te doen, waarover later meer;
 • uw gedrag aanpassen: alvast efficiënt in plaats van uitgebreid douchen, klimaatbeheer in huis, etc.

Dat heet je huis aardgasvrij-ready maken.

 

Subsidie gemeente Gouda

De gemeente Gouda stuurde alle inwoners in juni al een brief met de mogelijkheid tot het inwinnen van adviezen om aardgasvrij-ready te worden. Half september bezorgt de gemeente Gouda deze folder op alle adressen in Gouda.

Wanneer stap je in?

Als je aardgasvrij-ready bent is de volgende vaag: wanneer stap je over van aardgas naar een andere warmtebron? En welke dan? Die vraag stellen velen van u zich uiteraard. Wat doe je als je net een nieuwe CV-ketel hebt, als je van plan bent om te verhuizen, als je het geld er niet voor (over) hebt, als je wel wat anders aan je hoofd hebt dan de energie transitie?

Een paar dingen zijn bij deze afweging voor het moment van instappen van belang:

 • collectief inkopen levert financieel en technisch deskundig voordeel op; daarom zijn we in Achterwillens de onafhankelijke werkgroep “EnergieuitAchterwillens” gestart (aanmelding via e-mail)
 • te laat instappen zal betekenen dat je duur uit bent; de gasprijzen zullen via belastingen stijgen, om de energie transitie te betalen, en die belastingen stijgen naarmate de energietransitie verder is gevorderd; maar ook hoe langer je wacht met isolatie-maatregelen, des te langer blijft je gasrekening hoog;
 • te laat instappen zal ook duur zijn omdat er in de beginfase meer subsidies beschikbaar zullen zijn dan in de eindfase van de energie transitie;
 • te vroeg instappen is ook niet handig, omdat dan, zeker voor installaties, de kosten nog erg hoog kunnen zijn; maar ook het nog niet versleten zijn van uw oude warmte installatie is een kostbare zaak als u te snel overstapt op state of the art installaties.

Kortom: het is van belang om u goed te informeren en te beschikken over (des)kundige en onafhankelijke adviezen.

Maar: u kunt ook redeneren “als ik een nieuwe keuken of badkamer plaats doe ik niet moeilijk over de kosten: het is belangrijker dát het gebeurt, die energie transitie”.

 

Werkgroep Energie uit Achterwillens

Voor de broodnodige advisering bij de energie transitie, hebben we binnen het Netwerk Achterwillens de onafhankelijke werkgroep “Energie uit Achterwillens” gestart. Deze werkgroep bestaat begin september nog uit 10 bewoners en die willen zorgen voor:

 • robuuste en onafhankelijke advisering bij de energie transitie;
 • collectieve inkoop en levering van materialen en installaties;
 • aansluiting bij netleveranciers, financiers en politiek-bestuur in de Goudse regio om de belangen van bewoners te behartigen bij de energie transitie.

Om die redenen zijn we ook aangesloten bij het Goudse Energie Netwerk met vergelijkbare doelstellingen.

U kunt zich aanmelden voor deze werkgroep in verschillende rollen:

 • volger: u wordt automatisch geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen;
 • meedenker: als u interesse of deskundigheid heeft en wilt inzetten voor techniek, communicatie, financiering en/of politiek/bestuur: help de werkgroep dan met uw inzet;
 • meedoener: er zullen allerlei ‘handjes’ nodig zijn bij de uitvoering: rondbrengen folders, uitleveren materialen etc.
 • programmeur: het uitdenken en organiseren van de diverse activiteiten de komende jaren vraagt om organisatiekracht;wilt u die inzetten voor de wijk op dit onderwerp?

U kunt zich aanmelden per e-mail bij energie@achterwillens.eu

 

Waarom ook alweer van het gas af?

 

Het klimaatverdrag uit 1992 heeft via diverse tussenstappen in 2015 geleid tot de akkoorden van Parijs om de CO2-uitstoot te verminderen. In Nederland zijn de doelstellingen daartoe vastgelegd in de Klimaatwet! Intussen heeft de nieuwe Europese Commissie de Green Deal uitgebracht met vergelijkbare doelen. De Nederlandse Klimaat wet verplicht de regio’s tot het opstellen van een Energiestrategie.

 

 

 

 

Zo heeft de regio Midden-Holland haar eerste concept Regionale Energie Strategie dit voorjaar uitgebracht. Uiterlijk eind 2022 beslist de regio Midden-Holland (en dus de afzonderlijke gemeenteraden) welke aardgas vervangende warmtebronnen in onze regio geschikt zijn.

Maar ook de gemeente(raad) Gouda zal in 2021 vaststellen hoe de verschillende buurten en wijken zullen overschakelen naar andere warmtebronnen. Deze Transitie Visie Warmte zal ook bepalen in welk tempo de verschillende wijken overgaan naar aardgasvrij. Zelfs welke wijk/buurt er in 2025 of 2026 als eerste van het aardgas afgaat.

U kunt dus rustig gaan afwachten wanneer u wordt afgesloten van het aardgas, of alvast in beweging komen door:

 1. mee te doen met het aardgasvrij-ready maken van uw woning;
 2. aan te sluiten bij de onafhankelijke werkgroep Energie uit Achterwillens.

 

Namens de werkgroep Energie uit Achterwillens, Evert Hasselaar, Aloys Jansen, Gerard Voskuilen

correspondentie via: energie@achterwillens.eu

 

Posted in

1 reactie

 1. […] werkgroep Energie uit Achterwillens organiseert deze avonden in voorbereiding met Klimaatroute en […]

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op ons nieuws en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Gouds college op bezoek in Oud Achterwillens

Ontmoetingspunt Goudse Hout teruggeplaatst

Heemtuin dit jaar 40!

Goudse Hout Stapt Mee

Verdere aanpassingen nodig van plannen Oud Achterwillens

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne

Nietjes komen er wel

Hoe Jim Hoogeveen begon met Hoogeveen Fietsbeleving 

Landelijke opschoondag ging niet voorbij aan Oud Achterwillens