Bewoners Achterwillens: “niet als eerste van het gas af!”

210419mentistappenenergiezuinig

Als het aan de 45 bewoners ligt die 19 april deelnamen aan de bewonersavond, wordt de Slagenbuurt niet de eerste Goudse buurt zonder gas. De buurt is één van de vier in Gouda, waar deze mogelijkheid is onderzocht. Op basis van de digitale bijeenkomst brengt de werkgroep Energie uit Achterwillens, die de bewonersavonden organiseerde, het volgende over aan de gemeente:

 • wij willen geen risico’s nemen (technisch en financieel) die samenhangen met het worden van eerste Goudse buurt die van het aardgas af gaat. Tenzij die risico’s niet voor de bewoners zijn. De peiling die daarover werd gehouden op de avond had een duidelijke uitslag (zie plaatje);
 • help ons wel om de volgende stappen (met elkaar) te zetten om energiebesparende maatregelen aan onze woningen te nemen. Dat willen we best doen, binnen de grenzen die er voor ons zijn (kennis, financiën): ontzorg ons daarin. Dat leverde het volgende plaatje op:

De onbekendheid met de aanpak en de onzekerheden die het startbuurt zijn oplevert maakt bewoners behoedzaam. Tegelijkertijd merkt de werkgroep dat de meeste aanwezigen bewoners best aan de slag willen met de verduurzaming van hun huis.

De werkgroep Energie uit Achterwillens brengt deze geluiden in bij de gemeente die in mei beslist welke buurt in Gouda de eerste startbuurt wordt, dwz de komende acht jaar afgebouwd wordt van aardgas. U kunt daar meer over lezen en vinden op de website van de werkgroep Energie uit Achterwillens

 

Posted in

2 reacties

 1. Kitty Boers / Roelof den Besten op 25 april 2021 om 21:54

  Beste Gerard, Duidelijke weergave van het stemgedrag die avond. Wat ons echter opviel in het verslag aan de gemeente van de 4 energietransitie-sessies, was dat de stemuitslag daarin als uitkomst ‘verdeeld’ was opgenomen. Dit wijkt af van bovenstaande weergave, vandaar onze reactie op het verslag aan de gemeente op de site ‘www.energie-achterwillens.eu’.
  Die reactie staat ook hieronder en is tevens met onderwerp ‘Energietransitie Achterwillens’ verzonden naar e-mail adres ‘gemeente@gouda.nl’ .

  1. ALGEMEEN
  ===========

  Het is goed om over energietransitie na te denken. Daarin is de werkgroep bij ongeveer 5% van de inwoners van Achterwillens Plus en hopelijk indirect meer, door hun vele werk op een leuke en prettige manier geslaagd. Wij waarderen dat zeer, maar hebben wel de onderstaande kritische opmerkingen. We hebben deze opmerkingen ook op de website https://www.achterwillens.eu geplaatst en met onderwerp ‘Energietransitie Achterwillens’ verzonden naar e-mail adres gemeente@gouda.nl.

  2. GEEN STARTBUURT
  ==================

  De enquete tijdens de laatste sessie over startbuurt willen zijn, was duidelijk, 20 van de 45 stemmers wilden gewoon geen startbuurt zijn, ook niet onder voorwaarden, 3 stemmers wilden dat wel. De overige 22 stemmers (5, 9 en 8 stemmers) gaven een ‘gemengd’ beeld.

  Het is niet juist om dit in het verslag samen te vatten als ‘gemengd’ beeld van de stemmers als geheel. Dat is geen weergave van hoe er gestemd is, veruit de grootste groep stemmers was niet bereid startbuurt te worden, ook niet onder voorwaarden.

  Daarbij geldt dat de aanwezigen (45) slechts een klein percentage zijn van de huiseigenaren van Achterwillens (860). Wij hebben zelf een kleine steekproef genomen onder enkele bewoners in de wijk, die geen van alle de sessies bezochten. Die bleken punt 1. helemaal niets te weten van de sessies, en punt 2. tegen het worden van startbuurt te zijn, ook niet onder voorwaarden. Wij hebben het vermoeden dat dat wel eens representatief kan zijn voor de hele Achterwillens Plus, waardoor een hoger percentage dan bovenstaand, geen startbuurt wil worden.

  Op grond daarvan vragen wij ons nu af (en de werkgroep zichzelf wellicht ook), ondanks alle zonder meer goede bedoelingen van de werkgroep, met welke legitimiteit de werkgroep rapporteert aan de gemeente. De werkgroep vertegenwoordigt niet de wijk (alhoewel de werkgroep naam die indruk onbedoeld zou kunnen wekken) terwijl het werkgroep rapport de indruk zou kunnen geven dat Achterwillens Plus onder voorwaarden startbuurt wil worden.
  Op grond van bovenstaande is dat naar onze mening niet het geval. Het verslag geeft op het belangrijke aspect ‘startbuurt’ aan de gemeente een incorrect beeld. De enquete uitslag was ondubbelzinnig; geen startbuurt, ook niet onder voorwaarden.

  3. NOG HEEL VEEL ONBEKEND EN ONDUIDELIJK
  =======================================

  Wat de sessies voor ons zeer duidelijk maken is dat het simpelweg nog te vroeg is om definitieve keuzes te onderzoeken. Geen enkele belangrijke vraag op dat gebied is beantwoord. Daarnaast zal de de komende 19 tot 29 jaar (2021 tot 2040 (wens van gemeente) of tot 2050 (wet centrale overheid)) waarschijnlijk nog heel veel op het gebied van energietechniek en kosten in ons voordeel gaan bewegen. Opties die nu nog niet bestaan of niet bruikbaar blijken kunnen over 5 tot 10 jaar het ‘ei van columbus’ zijn.

  Het risico van ‘miskoop’ bij te vroeg kiezen is daarom groot. Aan een gemaakte keuze zit een ieder voor lange tijd met zijn koophuis vast (20 – 30 jaar). De tijd van even snel van energieleverancier wisselen is na energietransitie absoluut definitief voorbij, je zit er voor zeer lange tijd aan vast. Elke huidig denkbare oplossing vraagt lange termijn investeringen van grote omvang met lange terugverdientijden. Bij onbetrouwbare levering (koud water) en / of tegenvallende kosten kun je niet meer ‘switchen’ van energie-leverancier; je zit met je koophuis in die situatie voor zeer lange tijd aan de gekozen oplossing vast. Ook bij een startsubsidie zal dan sprake zijn van ‘goedkoop is duurkoop’.

  Het is daarom niet verstandig nu al, in een te vroeg stadium, zwaarwegende beslissingen te nemen op basis van onvolledige en zelfs nog onbekende informatie.

  4. WAT DAN WEL
  ==============

  Ga de komende 5 jaar wel werken aan CO2-reductie, maar doe daarin voorlopig alleen de dingen waar je zeker geen spijt van krijgt. Zet als gemeente bijvoorbeeld in op massaal isoleren en plaatsen van zonnepanelen op daken in de wijken (er vanuit gaande dat het electriciteitsnetwerk voldoende is of wordt uitgebreid). Dat reduceert CO2-uitstoot en geeft geen risico op ‘miskoop’ waar je voor zeer lange tijd (20 – 30 jaar) aan vast zit. Probeer via een dergelijke aanpak tegelijkertijd ook goed in contact te komen met individuele bewoners om draagvlak te bereiken in relatie tot het vervolgtraject.

  Gebruik de komende jaren eveneens, maar dan zonder korte termijn tijdsdruk, om te komen tot een weldoordacht plan voor het vervolgtraject. Met bewezen betrouwbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen en met gedegen antwoorden op belangrijke vragen. In plaats van nu op zeer korte termijn een wijk tot ‘proefkonijn’ te verklaren terwijl de overgrote meerderheid van die wijk geen flauw benul heeft van wat het boven het hoofd hangt.

  Met vriendelijke groet,

  Roelof den Besten en Kitty Boers.

 2. Kitty Boers / Roelof den Besten op 26 april 2021 om 19:13

  Beste Gerard, Duidelijke weergave van het stemgedrag die avond. Wat ons echter opviel in het verslag aan de gemeente van de 4 energietransitie-sessies, was dat de stemuitslag daarin als uitkomst ‘verdeeld’ was opgenomen. Dit wijkt af van bovenstaande weergave, vandaar onze reactie op het verslag aan de gemeente op de site ‘www.energie-achterwillens.eu’.
  Die reactie is tevens met onderwerp ‘Energietransitie Achterwillens’ verzonden naar e-mail adres ‘gemeente@gouda.nl’ .

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne

Nietjes komen er wel

Hoe Jim Hoogeveen begon met Hoogeveen Fietsbeleving 

Landelijke opschoondag ging niet voorbij aan Oud Achterwillens

Voorzitterswisseling Kernteam: dank Adriaan en welkom Marie-José

NLDoet voor groener Driewegplein

Help je mee?

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De Bühne (in februari en maart)