Buurten

De wijk Achterwillens is gelegen tussen de Breevaart (W), de Willenskade (O), de spoorlijn (Z) en de Platteweg (N).

Het oudste deel van de wijk is de buurtschap van de wethouder Venteweg. Iets jonger zijn de Achterwillenseweg en Oud-Achterwillens, namelijk uit het midden van de twintigste eeuw. De Slagenbuurt is bijna in zijn geheel gebouwd eind jaren '80 van de twintigste eeuw. Tenslotte zijn de buurten Middenwillens en het noordoostelijke deel van de Slagenbuurt pas gebouwd na het jaar 2000. De Goudse Hout is de buurt in de wijk Achterwillens die nog het meest lijkt op het oorspronkelijke slagenlandschap dat vanaf het jaar 1000 hier in de polder Willens ontgonnen is uit een hoogveenmoeras.

Gpudse hout

De Goudse Hout

De Goudse Hout is een natuur- en recreatiegebied van bijna 100 hectare. In het landschap is nog het karakteristiek van...
Middenwillens

Middenwillens

De buurt Middenwillens is in zijn geheel gebouwd na het jaar 2000. De straatnamencommissie heeft de straten de namen gegeven...
Oud-achterwillens

Oud Achterwillens

Oud-Achterwillens is gebouwd in de '50-er jaren van de twintigste eeuw. Karakteristiek zijn de portiek woningen en de koopwoningen uit...
Slagenbuurt

Slagenbuurt

De Slagenbuurt is gebouw in de tweede helft van de '80-er jaren uit de twintigste eeuw. Het noordoostelijke deel van...
Wethouder ventweg

Wethouder Venteweg

Gerrit Vente had een smederij aan de ’s Gravenbroekseweg. Deze Vente verkocht in 1918, of daaromtrent, de grond aan Reeuwijk...