Buurten

De wijk Achterwillens is gelegen tussen de Breevaart (W), de Willenskade (O), de spoorlijn (Z) en de Platteweg (N).

Het oudste deel van de wijk is de buurtschap van de wethouder Venteweg. Iets jonger zijn de Achterwillenseweg en Oud Achterwillens, namelijk uit het midden van de twintigste eeuw. De Slagenbuurt is bijna in zijn geheel gebouwd eind jaren '80 van de twintigste eeuw. Tenslotte zijn de buurten Middenwillens en het noordoostelijke deel van de Slagenbuurt pas gebouwd na het jaar 2000. De Goudse Hout is de buurt in de wijk Achterwillens die nog het meest lijkt op het oorspronkelijke slagenlandschap dat vanaf het jaar 1000 hier in de polder Willens ontgonnen is uit een hoogveenmoeras.

Lees voor meer achtergrond over polder Willens het verslag van een buurtwandeling met goudoloog Marina Perdijk.

Goudse Hout 2020

De Goudse Hout

De Goudse Hout is een natuur- en recreatiegebied van bijna 100 hectare. In het landschap is nog het karakteristiek van...
Vlinderplein3

Middenwillens

De buurt Middenwillens is in zijn geheel gebouwd na het jaar 2000. De straatnamencommissie heeft de straten de namen gegeven...
Esmoreitstraat

Oud Achterwillens

Oud Achterwillens is gebouwd in de jaren 50 van de twintigste eeuw. Karakteristiek zijn de portiekwoningen en de koopwoningen uit...
Slagenbuurt3

Slagenbuurt

De Slagenbuurt is gebouwd in de tweede helft van de jaren 80 in de twintigste eeuw. Het noordoostelijke deel van...
Wethouder Venteweg

Wethouder Venteweg

De wethouder Venteweg is in deze buurt de enige straat. Wel ligt er oostelijk, evenwijdig aan deze weg het Aschpotpad....