Oud Achterwillens

Oud-achterwillens

Oud-Achterwillens is gebouwd in de ’50-er jaren van de twintigste eeuw. Karakteristiek zijn de portiek woningen en de koopwoningen uit die tijd. Langs de Achterwillenseweg zijn in die periode ook ‘controlewoningen’ gebouwd: daarin bracht de gemeente Gouda burgers onder die elders in de stad om wat voor reden niet te handhaven waren. Midden in deze buurt is ook een kleuterschool gebouwd. Deze bestaat uit twee achthoekige lokalen. grenzend aan een centrale hal. Elk van beide lokalen had een eigen keukentje. Het gebouw functioneert momenteel als buurtgebouw en heet de Bühne. Die naam herinnert aan de periode dat het gebouw een oefenlocatie was voor een toneelgezelschap.

Straatnamen

Achterwillenseweg: de polder Willens dateert uit de 11e eeuw. Het is een ontginning van de ‘wildernis’ vanaf de Hollandse Ijssel. De eerste weg die in deze polder is aangelegd is de Voorwillenseweg. In een latere periode is verder naar achter in de ontginning de Achterwillenseweg aangelegd. Daardoor is de polder verdeeld geraakt in drie gedeeltes die genoemd werden: de VoorWillens, de MiddenWillens en de AchterWillens. Door de aanleg van de spoorlijn in 1875 is de Middenwillens opgesplitst. Het noordelijke deel is bij de Achterwillens gevoegd. In 2018 is de Achterwillenseweg 30 cm opgehoogd en vernieuwd aangelegd. Op de fiets zag dat er in november 2018 zo uit (neemt bijna 6 minuten van uw tijd): klik hier>>>

Esmoreit, Lanseloet en Gloriant zijn drie Middeleeuwse toneelstukken, het ging in deze toneelstukken niet om Bijbelse verhalen, dat was gebruikelijk in de Middeleeuwen. In deze toneelstukken draaide het om alledaagse, zaken als liefde, liefdadigheid, handel en bedrog.

Tristan en Isolde is een middeleeuwse roman (legende) over de grote, alles overheersende liefde, die geboren is uit een toverdrank, en die zich niets laat gezeggen door wetten of regels.

Arthurpad: koning Arthur was de denkbeeldige koning van de Engelsen, die met wisselend succes streed tegen de Saksen en de Romeinen. Hij werd bijgestaan door de Ridders van de Ronde Tafel.

Merlijn is een figuur uit een Middeleeuws gedicht van Jacob van Maerlant. Merlijn was een ridder van de tafelronde van Koning Arthur, een legendarische vorst uit Engeland.

Roland. Uit: Chanson de Roland. Roland is een Middeleeuwse versie van de galante ridder bij wie de dames van toen zich veilig voelden en gevleid.

Halewijn: komt van de bekende middeleeuwse ballade van Heer Halewijn. Heer Halewijn zong een liedekijn, iedereen die dat hoorde wou bij hem zijn.

Reinaert: Reinaert de Vos, de vermakelijke en slimme hoofdpersoon in het oudste en misschien wel beste dierverhaal van ons taalgebied.

Elckerlyc betekent ieder mens, in deze Middeleeuwse roman wordt het prototype van de Middeleeuwer beschreven. Als jong mens deed hij wat in hem op kwam via oor, oog en reuk, als hij ouder wordt krijgt hij kennis over een deugdzaam leven.

Buurten

Wethouder Venteweg

Middenwillens

Slagenbuurt

De Goudse Hout