Middenwillens

Middenwillens

De buurt Middenwillens is in zijn geheel gebouwd na het jaar 2000. De straatnamencommissie heeft de straten de namen gegeven van vlinders. Niet alleen echte in Nederland voorkomende, maar ook vlindernamen die gekoppeld zijn andere betekenissen in de Nederlandse taal. De Middenwillenseweg loopt als een buurt-verbindingsweg langs de spoorlijn en is samen met de Goudvlinderstraat de in- en uitvalsweg voor de buurt.

Straatnamen

Middenwillenseweg

Zie de beschrijving van Achterwillenseweg. In tegenstelling tot de Voor- en Achterwillenseweg loopt de Middenwillenseweg dwars door de Middenwillens (en niet vooraan of achteraan).

Koningsmantel

Citroenvlinder

Koolwitjes

Goudvlinder

Meivlinder

De Meivlinder is een fantasy naam: er bestaan geen Meivlinders!

Zegelvlinder

Dat is bijzonder: elke vlinder op een postzegel is een Zegelvlinder

Vuurvlinder

Parelmoervlinder

Dagpauwoog

Vlinderpad en Vlinderplein:

Deze namen zijn wellicht gekozen om duidelijk te maken dat de andere straatnamen in deze buurt ontleend zijn aan vlinders.

Buurten

Wethouder Venteweg

Oud Achterwillens

Slagenbuurt

De Goudse Hout