De Goudse Hout

Goudse Hout 2020

De Goudse Hout is een natuur- en recreatiegebied van bijna 100 hectare. In het landschap is nog het karakteristiek van het slagenlandschap in veenweidegebied te herkennen: lange stroken land, gescheiden door brede sloten. Veel van de ‘groene’ wijkinformatie is te vinden op dit subdomein van deze website. In de Goudse Hout vind je naast veel nog groene ruimte ook de volgende recreatieve voorzieningen: de wielerbaan, de hondenvereniging, de Smultuin, natuurspeeltuin het Eldorado, het Freerunpark, de Heemtuin Goudse Hout, het Voedselbos en volkstuinvereniging Nieuw Leven.

De beschrijvingen van de straatnamen zijn ontleend aan deel 3 van de 4-delige boekenserie “Stad van de Gouwenaars” uitgave van de historische vereniging Die Goude 2013.

Straatnamen

Bereklauwpad
Ligging:
wandel/fietspad tussen de Achterwillensebocht en het Kale jonkerpad.
Genoemd naar: bere(n)klauw (wetenschappelijke naam: Heracleum), één van de ongeveer 60 soorten tweejarige en overblijvende planten uit de schermbloemen­familie. Ze komen voor in de gematigde gebieden van het noordelijk halfrond. Be­kende soorten zijn de gewone berenklauw, een 90 tot 150 cm. hoge vaste plant, die veel langs dijken en wegen voorkomt, en de reuzenberenklauw of Perzische berenklauw, afkomstig uit de Kaukasus die in de 19e eeuw als tuinplant in Euro­pa is geïntroduceerd. Het sap van de berenklauw bevat een bijtende stof die ernstige brandwonden op de huid veroorzaakt.

Harlekijnpad
Ligging: wandel/fietspad van het Kale jonkerpad naar de Platteweg.
Genoemd naar: harlekijn (wetenschappelijke naam: Anacamptis morio, syno­niem: Orchis morio), een orchidee. De plant komt voor in Zuid- en Midden-Europa; in Nederland voornamelijk op de Waddeneilanden, op vochtige, vrij voedselarme grond in laag grasland. De ongevlekte bladeren zijn lichtgroen en lancetvormig. De onderste bladeren zijn in een bladrozet gerangschikt. De boven­ste bladeren zijn stengelomvattend. De harlekijn bloeit in Nederland van eind april tot begin mei en soms in de herfst nogmaals. De bloem varieert in kleur van donkerpurper tot roze of wit. De plant wordt 8 tot 30 cm. hoog.

Kale jonkerpad
Ligging: wandel/fietspad van de Goudse Houtsingel naar de Achterwillenseweg.
Genoemd naar: kale jonker (wetenschappelijke naam: Cirsium palustre), een dis­tel uit de composietenfamilie. De plant groeit op open, vochtige grond, wordt 60 tot 180 cm. hoog en bloeit van juni tot en met september. De levensduur is twee of meer jaren. Het verspreidingsgebied beslaat Noord- en Midden-Europa, en loopt in Azië door tot in West-Siberië. In Nederland komt ze vrij algemeen voor. De centrale stengel, ontdaan van alle stekels en bladeren, kan worden geschild en gekookt en is dan eetbaar. Een bijnaam van deze plant is “armeluisasperge”: door een emmer over jonge scheuten te leggen blijven ze wit en lijken ze op asperges.

Korte Kampenpad
Ligging:
wandel/fietspad van het Kale jonkerpad in noordelijke richting naar de gemeentegrens met Bodegraven-Reeuwijk.
Genoemd naar: Korte Kampen, een driehoekig stuk land in het Land van Stein, dat onder andere voorkomt op een kaart uit het eerste kwart van de 17e eeuw, vermoedelijk getekend door Henrick Vos.

Naar ‘t Wije
Ligging:
wandel/fietspad van Korte Kampenpad naar Platteweg.
Genoemd naar: Op weg naar de ruimte (weide)

Spaanse ruiterpad
Ligging:
wandel/fietspad van het Kale jonkerpad in zuidelijke, oostelijke en vervol­gens noordelijke richting terug naar het Kale jonkerpad.
Genoemd naar: Spaanse ruiter (wetenschappelijke naam: Cirsium dissectum), een plant uit de composietenfamilie. Deze distelsoort komt van nature voor op natte, voedselarme grond in blauwgraslanden, duinvalleien, heidevelden en veen in Noordwest-Europa. De plant is vrij zeldzaam in Nederland, waar ze vrijwel uit­sluitend voorkomt in natuurgebieden. De plant wordt 20 tot 50 cm. hoog en bloeit in juni en juli met purperrode bloemen.

Wilde Bertrampad
Ligging:
wandel/fietspad van het Harlekijnpad in oostelijke richting naar de ge­meentegrens met Bodegraven-Reeuwijk.
Genoemd naar: wilde bertram (wetenschappelijke naam: Achillea ptarmica), een vaste plant uit de composietenfamilie. De plant komt van nature voor in Europa en Azië. In Nederland is ze te vinden op natte grond aan waterkanten, in nat grasland en op moerasachtige grond. De plant wordt 30 – 90 cm. hoog en bloeit van juli tot september. De bloemen kunnen zowel vers als gedroogd worden verwerkt in ge­rechten en hebben een peperachtige smaak. Het tot poeder gemalen droge blad wordt als niespoeder gebruikt, waaraan de plant zijn Engelse naam nieskruid (sneezewort) dankt.

Buurten

Wethouder Venteweg

Oud Achterwillens

Middenwillens

Slagenbuurt