Achterwillens reageert op synthesevariant Verkeers Circulatie Plan

Stadsboulevard

De vertegenwoordigers in de Goudse Denktank over het Verkeers Circulatie Plan brengen vanavond de bijdrage vanuit onze wijk Achterwillens in het overleg in. Zij reageren daarmee op een versie die door bureau Goudappel Coffeng (verkeers adviesburo) is ontwikkeld in reactie op de eerdere inbreng vanuit de deelnemende Goudse wijken en vertegenwoordigers in de Denktank VCP. Marcel en Frank, onze wijkvertegenwoordigers, spraken vorige week met geïnteresseerde bewoners uit Achterwillens en hebben hun inbreng in een korte notitie samengevat. Die inbreng vanuit Achterwillens in het VCP leest u hierna. In mei komen B&W met een concept VCP waarop de raad en bewoners kunnen reageren.verkeerscirculatieplan

Reactie NETWERK ACHTERWILLENS op de synthesevariant van het VERKEERSCIRCULATIEPLAN GOUDA

Wij ondersteunen het hogere doel van het VCP, het verhogen van de leefbaarheid en gezondheid in combinatie met de gewenste bereikbaarheid via een stadsboulevard voor doorstromend/doorgaand verkeer.

 

Randvoorwaarden

Wij gaan aan den lijve de gevolgen hiervan voelen in onze wijken. Dat betekent dat we willen dat aan een aantal, door eerdere rapporten onderbouwde, randvoorwaarden wordt voldaan voordat de 10-15% verkeerstoename op de Goudse Houtsingel (hierna: GH-singel) geëffectueerd wordt:

 • Maximalisatie van de verkeerstoename tot 15%
 • Geluidsremmende maatregelen waaronder:
  – Stiller asfalt
  – en/of geluiddempende aarden wal, al naar gelang de toegenomen geluidsdruk.
 • herinrichting van de rechte stukken (nu uitnodigendtot 70 km/uur met bijbehorende uitstoot uitlaatgassen, geluid (banden en motor), en afremmen/optrekken bij oversteken).
 • Het nemen van maatregelen die sluipverkeer door Achterwillens (als gevolg van het inrichten van het verkeerscarré buiten de wijk) nu definitief onmogelijk maken, alsmede in de toekomst verhinderen: de flexibele palen tussen de GH-singel en de Achterwillenseweg (2x) cq Dijkgraafslag (1x)) dienen hiertoe vervangen te worden door metalen varianten en waar nodig, een op afstand bedienbare zakpaal). Het mogelijke sluipverkeer via het Driewegplein, staat in schril contrast met de te realiseren schoolzone ten bate van de OBS Vindingrijk.
 • Herinrichting van de GH-singel ter plaatse van de oversteken (zie hieronder). Verkeersremmende maatregelen blijven noodzakelijk.
 • De mobiliteit in-/uit de wijk voor de bewoners moet gewaarborgd blijven, ook bij het tegengaan van het sluipverkeer.

 

Historie

De voorliggende VCP synthese variant is begin 2019 bij de klankbordgroep ‘Veilige oversteken Goudse Houtsingel’ (een groep van 10 besturen van organisaties en bedrijven rond de Goudse Houtsingel) aangekondigd als de oplossing voor de volgende vraagstukken ter plekke:

– 5 veilige oversteken voor fietsers en voetgangers

– het terug reguleren naar 50 km per uur van de autosnelheid

 

Om die reden is de klankbordgroep akkoord gegaan met de effectieve, door velen gehate, tijdelijke drempels (aanwezig sinds mei 2020). En zijn toen ook de signaalhekken geplaatst bij de voetgangersoversteekplaatsen (deze vergroten de zichtbaarheid).

 

Voorafgaand aan het besluit ‘Definitieve oplossingen veilige oversteken Goudse Houtsingel’ is in 2019 door verkeersbureau Sweco uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste oplossingen, die op de plank gelegd zijn om te worden in-/aangepast ten gevolge van het VCP.

 

De essentie van de toen voorgestelde beste oplossingen was:

 • hef de oversteek 5 (Achterwillenseweg/GH-singel) op; het omrijden via oversteek vier levert 5 (fietsers) tot 10 (voetgangers) minuten vertraging op. Dit weegt niet op tegen de winst aan veiligheid. Die achten wij aanmerkelijk. Wij zijn dus voor opheffing van de oversteek.
 • scheidt op alle resterende vier oversteken het fiets-/voetverkeer van elkaar en het autoverkeer; maak langs natuurlijke lijnen de doorgang mogelijk (brug verleggen, oversteken uit elkaar trekken)
 • voorzie alle oversteken van drempels/plateaus die de snelheid van auto’s reguleert naar 50 km/uur en de zichtbaarheid van oversteker vergroot.
 • verplaats de auto-ingang naar de Manege weg uit de bocht, zodat de auto’s diagonaal aan de andere kant het parkeerterrein op-/afgaan: 150 m. noordelijker van de huidige ingang.

 

 

 

Herinrichting van de GH-singel

Uit de voorliggende tekeningen blijkt dat het ontwikkelstadium VCP nog te weinig vergevorderd is om te concluderen of en wat er met het voorgaande gedaan is/wordt.

De tekening en toelichting doen vermoeden dat een verkeersplein de voorgestelde oplossing is. Waarbij vragen opkomen of de horizontale verplaatsing voldoende afremt en of in een aantal gevallen, een verkeerslicht geen beter alternatief is?

Uit de detaillering kan pas blijken:

 • of het om vier oversteken gaat (advies Sweco);
 • of de aanloop bocht naar de GH-singel toe, auto’s dwingt af te remmen van 70 km/uur (zie ‘tussentijds evaluatierapport tijdelijke drempels GH-singel’ uit 2020);
 • of het overstekend verkeer, ter plekke, voorrang krijgt.

 

Advies:
Gebruik het Sweco rapport uit 2019 voor de definitieve uitwerking en pas de weginrichting aan buiten de oversteken ter voorkoming van de flinke afremming bij het naderen van de ‘verkeerspleinen’, dit voorkomt eenzijdige ongevallen.

 

VCP in de breedte

 • Er zijn reserveringen tegen het volledig autoluw maken van de binnenstad. Vooral voor oudere bewoners is de auto een zeer belangrijke vorm van mobiliteit. Kan men de binnenstad nog bereiken?
 • Zorgpunt bij het plan voor de eenrichting carré Thorbeckelaan / Bodegraafsestraatweg / Graaf Florisweg / Statensingel, is het sluipverkeer door de wijk Achterwillens en dat bij eventuele maatregelen de bereikbaarheid en mobiliteit voor de bewoners te veel beperkt wordt.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Veel kritiek op plan fietsstraat Achterwillenseweg

‘Buurt aan Zet’ van start

Clean up uitgesteld tot 2 december 2023

Wijk raakt school kwijt: Vindingrijk sluit deuren

Lampionoptocht 2023: nat maar geslaagd

13 november meepraten over Oud Achterwillens en (begin) Achterwillenseweg

Oud Achterwillens stijgt 30 centimeter

Koop nu je kaartje voor de lampionoptocht

Buurttuin Gloriantplantsoen wint Groenprijs

Wijkmagazine ook online te lezen