Honden op fietspaden eindelijk aan de lijn!

logo hond aan de lijn

Gebieden onder zeggenschap Groenalliantie: Goudse Hout, Reeuwijkse Hout, Krimpenerhout, Gouwebos, Loetbos, Twaalfmorgen, Elfhoevenstrook, ‘t Weegje en Oostpolder

Met ingang van 1 oktober 2021 worden er nieuwe regels van kracht voor honden(uitlaters) in de Goudse Hout. De Groenalliantie Midden-Holland heeft de nieuwe verordening deze week gepubliceerd. De verordening geldt voor alle gebieden (zie kaartje) waarover de Groenalliantie zeggenschap heeft. De zeggenschap over deze hondenverordening is door de betrokken gemeenteraden overgedragen (ook de Goudse gemeenteraad stemde in) aan de Groenalliantie Midden-Holland.

De hondenverordening gaat over de volgende algemene verplichtingen (waar per gebied door het dagelijks bestuur van kan worden afgeweken). Voorbeelden ervan zijn:

 • een verbod op het uitlaten van meer dan drie honden zonder vergunning;
 • een directe opruimplicht voor hondenuitwerpselen en het aantoonbaar dragen van een opruimmiddel (behalve ten behoeve van honden met een sociale of begeleidingsfunctie),
 • een identificatieplicht voor honden;
 • verminderen van overlast voor andere bezoekers en flora en fauna door per gebied uit te werken gebiedsverboden en aanlijnplicht;
 • heldere bebording in de gebieden en afspraken over handhaving van de verordening door (buitengewone ) opsporingsambtenaren;
 • het Dagelijks Bestuur Groenalliantie kan besluiten tot een verbijzondering per gebied van de algemene hondenverordening (bijvoorbeeld de Goudse Hout).

Dat betekent dat het Dagelijks Bestuurder van de Groenalliantie, voor Gouda is dat wethouder Van Vught, per 1 oktober vaststelt hoe de verordening wordt toegepast in de Goudse Hout. Met name de aanlijnplicht en een gebiedsverbod voor honden in het Oostelijk deel van de Goudse Hout leveren daarbij verschillen van inzicht op.

De Goudse gemeenteraadsleden Christiaan Quik (CU) en Theresia Uittenbroek (Gouda’s 50+ partij) adviseerden de natuurwaarden in het oostelijk deel van de Goudse Hout te beschermen tegen hondenverstoring, maar de wethouder volgde tot nu toe hun advies niet op. Ook IVN, KNNV en de beleidsgroep natuurwaarden waarschuwen voor de verstoring van de biodiversiteit in het oostelijk deel. De hondenuitlaters die andere bezoekers van de Goudse Hout geen overlast willen bezorgen willen daarom juist in het oostelijk deel de honden los laten lopen.
De uitwerking van de doelen biodiversiteit voor de Goudse Hout zal duidelijkheid brengen waar de wethouder voor kiest in dit dilemma.

De verbijzondering van de hondenverordening voor de Goudse Hout gaat er uitzien als ingetekend op het kaartje hieronder.

In hoofdlijnen komen de regels voor de Goudse Hout naar verachting neer op de volgende veranderingen:

 • minder losloopgebied voor honden dan nu; in elk geval niet op fietspaden;
 • opruimplicht voor uitwerpselen;
 • beperking tot het geel omrande gebied voor loslopen van groepen honden van meer dan drie (hondenuitlaatservice en/of particulieren);

Onderstaand plaatje laat een compromisvoorstel zien van vóór de zomervakantie 2021.

BLAUW: losloopgebied honden; ROOD: hondenverbod; GROEN: aanlijnplicht honden; GEEL OMLIJND: losloopgebied groepen van meer dan 3 honden (vergunningsplichtig)

 

1 reactie

 1. J. Meijers op 13 augustus 2021 om 07:35

  Mooi dat er nu een duidelijke lijn is. Vooral voor de verschillende inzichten en dus partijen die op hoofdlijnen het zelfde nastreven maar vanuit een andere invalshoek oplossingen aandragen.

  Dat de Groen Alliantie het advies van Christiaan Quik (CU) Theresia Uitenbroek (50+) en de beleidsgroep natuurwaarden (vraag mij nog steeds af wat de status van deze groep is), IVN en KNNV niet heeft opgevolgd lijkt mij een logisch besluit. Er zijn namelijk geen redenen om honden in het oostelijk deel aan te lijnen: geen beschermd natuurgebied en de weilanden, waar al jaren naast koeien en schapen ook hazen, ganzen en ooievaars foerageren, zijn afgeschermd met hekken en sloten.

  Dat het noord-oostelijk deel verboden wordt voor honden is in mijn ogen een raadsel: vooruitlopend op de aanleg van een wandelpad en paddenpoelen. Echter zonder natuurwaarden doelen die dit rechtvaardigen. Mogelijk komt hier snel inzicht in vanuit het project biodiversiteit waarin de natuurwaardendoelen beschreven worden.

  Er zijn gemeenten en andere gebiedsbeschermers die dit anders, vriendelijker, insteken. Zodat iedereen kan genieten van alle mogelijkheden in een gebied. Dus zonder verboden zones.

  Honden aanlijnen op de fietspaden gaat net zoveel en wellicht meer problemen geven dan op dit moment aan de orde is. Immers: een hond aan de lijn die opeens voor een fietser opduikt kan niet ontweken worden.Daarbij: wanneer speelt t probleem? Met name in de ‘fietsspits’.
  In de vroege ochtend, overdag en ‘s avonds kom je, met mogelijke uitzondering in de weekenden, weinig of geen fietsers tegen.

  Voor nu een besluit door de Groen Alliantie. Na diverse inspraakrondes. En dat is goed. Schept duidelijkheid of je het er mee eens bent of niet.

  De tijd zal t leren. Over twee jaar vindt er een evaluatie plaats. Ben benieuwd op welke punten er geëvalueerd gaat worden en hoe het evaluatieplan er uit gaat zien.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De Bühne (in februari en maart)

Wat wil jij kwijt over Oud Achterwillens?

Minder blikjes bij clean up Middenwillens

Spreekuur wethouder Oppelaar in de wijk

Clean up Middenwillens 27 januari

Herinrichting Goudse Houtsingel pas begin 2025

Gemeente geeft antwoord op vragen fietsstraat

Wethouder Oppelaar 18 januari in de wijk

Parkeerdruk Weth. Venteweg hoogste van heel Gouda