In Middenwillens (voorlopig) geen parkeerverbod buiten de vakken

5923BD9A-F168-47F5-9C70-32A32BD2600B

Bij de gemeente kwamen er klachten van bewoners Middenwillens over ‘wild’ parkeren. De gemeente heeft toen een parkeerverbod buiten de parkeervakken ingesteld. Daartegen kwamen bezwaren van bewoners en daarom gaat de gemeente eerst met bewoners in gesprek. Of het parkeerverbod er dan nog komt, is de vraag.

Hieronder het bericht van de gemeente.

Overwegende,

– dat bij besluit van 11 oktober 2021 nr.1311832-2021, de wijk Midden Willens is aangewezen als parkeerverbodzone;
– dat tegen de aanwijzing als parkeerverbodzone bezwaren zijn kenbaar gemaakt;

dat naar aanleiding van de bezwaren is geconcludeerd dat de voorbereiding niet zorgvuldig genoeg heeft plaats gevonden;

dat er een oplossing moet komen voor de parkeerproblematiek in het betreffende gebied en dat in overleg met omwonenden opnieuw naar de situatie gekeken wordt;

dat het in verband met het zorgvuldigheidsbeginsel, alsmede de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet genoemde verkeersbelangen, te weten het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, noodzakelijk wordt geacht het in de aanhef genoemde verkeersbesluit in te trekken;

dat deze maatregel betrekking heeft op bij de gemeente in beheer zijnde wegen;

dat gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het Gouds Mandatenbesluit;

BESLUITEN:

in te trekken het verkeersbesluit van 11 oktober 2021 nr.1311832-2021 tot aanwijzing van de wijk Midden Willens als parkeerverbodzone.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De Bühne (in februari en maart)

Wat wil jij kwijt over Oud Achterwillens?

Minder blikjes bij clean up Middenwillens

Spreekuur wethouder Oppelaar in de wijk

Clean up Middenwillens 27 januari

Herinrichting Goudse Houtsingel pas begin 2025

Gemeente geeft antwoord op vragen fietsstraat

Wethouder Oppelaar 18 januari in de wijk

Parkeerdruk Weth. Venteweg hoogste van heel Gouda