9 februari bijeenkomst over verkeersplannen (VCP)

verkeerscirculatieplanOp dinsdag 9 februari beantwoorden Marcel de Wit en Frank van de Voordt vragen van geïnteresseerde wijkgenoten over de stand van zaken rond het Verkeers Circulatie Plan (VCP) van de gemeente. Op dat in 2019 gepresenteerde VCP kwamen stadsbrede protesten waarna het plan werd ingetrokken en er een dialoog op gang kwam met de bewoners. In deze ‘denktank’ was de wijk vertegenwoordigd door Marcel en Frank. Alle op- en aanmerkingen hebben geleid tot nieuwe ideeën over het VCP. Dit alles is samengevat in een document met de titel “Synthesevariant Verkeerscirculatie”.

De ideeën in de Synthesevariant* zullen als basis gebruikt worden voor een nieuw verkeerscirculatieplan dat in concept eind februari 2021 gepresenteerd zal worden. In mei of juni volgt dan het definitieve plan van het Gouds college. Als wijk kunnen wij nu reageren op de ideeën in de Synthesevariant en aandacht vragen voor de delen daaruit die onze wijk raken of onderdelen die juist ontbreken in dit plan.

Heb jij nog geen mail ontvangen en wil jij ook bijgepraat worden? Stuur dan een mail naar vcp@achterwillens.eu. Dan krijg je de stukken toegestuurd en een link naar de bijeenkomst in Google meet, 9 februari tussen 20.00 en 21.00 uur. Maximum aantal deelnemers 25.

*Dit document

 • vat de verzamelde inbreng samen,
 • beschrijft de noodzaak tot aanpassing van de verkeerssituatie,
 • onderbouwt waarom sommige voorstellen niet realistisch zijn,
 • geeft cijfers van verkeerstellingen en een prognose van te verwachten verkeersdrukte,
 • beschrijft mogelijke oplossingen.
Wat was er in 2019 aan te merken op het VCP?
In de meeste ingrijpende variant van dit plan zou de bereikbaarheid van onze wijk beperkt worden omdat de doorstroming van een aantal blokkades wordt voorzien. De eerste blokkade (een zachte knip) zou op het Driewegplein zijn: bewoners uit de zuidelijke Slagenbuurt kunnen dan niet meer via de Molenmeesterslag naar de Goudse Houtsingel. Een tweede blokkade in het plan maakt verkeer van de Zwarteweg naar de Graaf Florisweg onmogelijk en een derde die van de Bodegraafsestraatweg rechtdoor richting A12.
Door deze maatregelen zou er een toename zijn van verkeer op de Goudse Houtsingel met bijbehorend geluidsoverlast.

 

2 reacties

 1. Gerard op 5 februari 2021 om 10:08

  “Verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid” is het eerst genoemde hogere doel van de mobiliteit in Gouda. Dat geldt niet alleen voor de binnenstad maar ook voor de stadsrand. Dat is ook de reden dat in 2019 al door de gemeente onderzocht is hoe dat het beste voor de Goudse Houtsingel kan worden waargemaakt. De uitkomst toen: a. van 5 naar vier oversteken, b. oversteken op verkeersplateaus en/of met drempels, c. scheiden oversteekplaatsen auto’s, fietsers en voetgangers en vanzelfsprekende oversteeklijnen, d. zichtbaarheid van overstekende voetgangers en fietsers vergroten.
  De uitvoering van deze, door bureau Sweco uitgewerkte, maatregelen is uitgesteld om ze in te passen in het VCP. Daarom liggen er nu tijdelijke verkeersdrempels (tot realisatie VCP).
  In januari 2020 zijn deze uitgangspunten meegegeven aan de wijkvertegenwoordigers. Met bovendien de vraag om ervoor te zorgen in het nieuwe VCP dat:
  – ongewenst sluipverkeer door de wijk geweerd wordt
  – er geluidwerende maatregelen komen naar de bebouwing langs de Goudse Houtsingel bij toenemende verkeersintensiteit (zoals ook naar de bebouwing in Plaswijck langs de rondweg Reeuwijk-Brug
  – in combinatie met maatregelen om op de rechte stukken een verkeersdoorstroming rond 50 km per uur te realiseren.
  Op 9 februari gaan we horen of onze vertegenwoordigers daarin geslaagd zijn.

 2. […] wijken en vertegenwoordigers in de Denktank VCP. Marcel en Frank, onze wijkvertegenwoordigers, spraken vorige week met geïnteresseerde bewoners uit Achterwillens en hebben hun inbreng in een korte notitie […]

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Informatieavond ophogen en fietsstraat Achterwillenseweg

Spellenmiddag in De Bühne

Nietjes komen er wel

Hoe Jim Hoogeveen begon met Hoogeveen Fietsbeleving 

Landelijke opschoondag ging niet voorbij aan Oud Achterwillens

Voorzitterswisseling Kernteam: dank Adriaan en welkom Marie-José

NLDoet voor groener Driewegplein

Help je mee?

Voorlezers gezocht!

Gouda Bruist elke dinsdag in De Bühne (in februari en maart)